Author Nakajima, Naoto/ Tsutsumi, Takashi/ Sano, Hiroyoshi/ Hatsuda, Kosei/ Nishinari, Norihisa/ Nakano, Shigeo/
Journal Title 日本建築学会技術報告集
Volume 21
Issue 48
Published Date 2015-06-20
NII Type Journal Article
Author Kaku, Satoru/ Nakae, Ken/ Nakano, Shigeo/ Hirai, Naoki/ Koyama, Yusuke/
Journal Title 日本建築学会計画系論文集
Volume 80
Issue 716
Published Date 2015-10-30
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nakano, Shigeo/ Kaku, Satoru/ Nakae, Ken/ Koyama, Yusuke/ Inoue, Ryo/
Journal Title 日本建築学会計画系論文集
Volume 80
Issue 717
Published Date 2015-11-30
NII Type Journal Article
Author Goto, Kenji/ Kobayashi, Hisataka/ Nakano, Shigeo/
Journal Title 日本建築学会技術報告集
Volume 22
Issue 50
Published Date 2016-02-20
NII Type Journal Article
Author Tategami, Kazuki/ Nakano, Shigeo/ Inoue, Ryo/
Journal Title 日本建築学会技術報告集
Volume 22
Issue 50
Published Date 2016-02-20
NII Type Journal Article
Author Azumi, Yoshiharu/ Odani, Ryuki/ Nakagawa, Takeshi/ Okamoto, Shigefumi/ Murakami, Masahide/
Journal Title 日本建築学会構造系論文集
Volume 81
Issue 721
Published Date 2016-03-30
NII Type Journal Article
Author Yoshihara, Hiroshi/ Suzuki, Shungo/ Yoshinobu, Masahiro/
Journal Title Wood science and technology
Volume 50
Issue 3
Published Date 2016-05
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Inoue, Ryo/ Kobayashi, Hisataka/ Nakano, Shigeo/
Journal Title 日本建築学会計画系論文集
Volume 81
Issue 723
Published Date 2016-05-30
NII Type Journal Article
Author Takahashi, Kei/ Inoue, Ryo/ Kobayashi, Hisataka/ Nakano, Shigeo/
Journal Title AIJ journal of technology and design
Volume 22
Issue 52
Published Date 2016-10
NII Type Journal Article