Author Kobayashi, Kazuhiro/ Ueki, Tadashi/ Imaki, Tadashi/
Journal Title 農業生産技術管理学会誌
Volume 6
Issue 2
Published Date 1999-10-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/ Ueki, Tadashi/ Imaki, Tadashi/
Journal Title 農業生産技術管理学会誌
Volume 7
Issue 2
Published Date 2000-10-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title Plant Production Science
Volume 4
Issue 1
Published Date 2001-03-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title 日本作物学会紀事
Volume 70
Issue 1
Published Date 2001-03-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title Plant Production Science
Volume 4
Issue 2
Published Date 2001-06-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title Plant Production Science
Volume 5
Issue 1
Published Date 2002-03-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/ Imaki, Tadashi/
Journal Title 農業生産技術管理学会誌
Volume 8
Issue 1
Published Date 2001-04-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Shiro, Sokichi/ Kuranaga, Chika/ Yamamoto, Akihiro/ Sameshima-Saito, Reiko/ Saeki, Yuichi/
Journal Title Microbes and Environments
Volume 31
Issue 1
Published Date 2016-02-13
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Inoue, Norikazu/
Journal Title 農業経営研究
Volume 53
Issue 1
Published Date 2015-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Ito, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/
Journal Title Journal of Pesticide Science
Volume 36
Issue 2
Published Date 2011
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Onaka, Hiroyasu/ Ozaki, Taro/ Mori, Yukiko/ Izawa, Masumi/ Hayashi, Shohei/ Asamizu, Shumpei/
Journal Title The Journal of Antibiotics
Volume 68
Published Date 2015-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author 竹村 佑子/ Yasunaga, Nobuyoshi/
Journal Title 地域活性研究
Volume 7
Published Date 2016-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobata, Toru/ Shinonaga, Miwa/ Yoshida, Haruka/ Tomisaka, Kouhei/ Akai, Kouhei/
Journal Title Plant Production Science
Volume 18
Issue 3
Published Date 2015-12-03
NII Type Journal Article
Author Mitsui, Toshiaki/ Yamakawa, Hiromoto/ Kobata, Toru/
Journal Title Plant Production Science
Volume 19
Issue 1
Published Date 2016-02-27
NII Type Journal Article
Author Md. Fuad Mondal/ Md. Asaduzzaman/ Asao, Toshiba/
Journal Title American Journal of Plant Sciences
Volume 6
Issue 6
Published Date 2015-04-02
NII Type Journal Article
Author Hayashi, Shohei/ Jang, Ji Eun/ Ito, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/ Yamamoto, Hiroki/
Journal Title Archives of Environmental Contamination and Toxicology
Volume 60
Issue 1
Published Date 2011-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Itoh, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/
Journal Title Microbial Ecology
Volume 70
Issue 3
Published Date 2015-04-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nguyen, Thi Quyet/ Ueda, Kana/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Advances in Microbiology
Volume 5
Issue 10
Published Date 2015-09-09
NII Type Journal Article
Author Ohta, Katsumi/ Ikeda, Daisuke/
Journal Title Environment control in biology
Volume 53
Issue 4
Published Date 2015-12-01
NII Type Journal Article
Author Md. Fuad Mondal/ Md. Asaduzzaman/ Ueno, Makoto/ Kawaguchi, Mikiko/ Yano, Shozo/ Ban, Takuya/ Tanaka, Hideyuki/ Asao, Toshiki/
Journal Title The Horticulture Journal : Advance Publication
Volume MI-113
Published Date 2016-04-23
NII Type Journal Article