Author Kobayashi, Kazuhiro/ Ueki, Tadashi/ Imaki, Tadashi/
Journal Title 農業生産技術管理学会誌
Volume 6
Issue 2
Published Date 1999-10-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/ Ueki, Tadashi/ Imaki, Tadashi/
Journal Title 農業生産技術管理学会誌
Volume 7
Issue 2
Published Date 2000-10-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title Plant Production Science
Volume 4
Issue 1
Published Date 2001-03-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title 日本作物学会紀事
Volume 70
Issue 1
Published Date 2001-03-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title Plant Production Science
Volume 4
Issue 2
Published Date 2001-06-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title Plant Production Science
Volume 5
Issue 1
Published Date 2002-03-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/ Imaki, Tadashi/
Journal Title 農業生産技術管理学会誌
Volume 8
Issue 1
Published Date 2001-04-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobata, Toru/ Shinonaga, Miwa/ Yoshida, Haruka/ Tomisaka, Kouhei/ Akai, Kouhei/
Journal Title Plant Production Science
Volume 18
Issue 3
Published Date 2015-12-03
NII Type Journal Article
Author Mitsui, Toshiaki/ Yamakawa, Hiromoto/ Kobata, Toru/
Journal Title Plant Production Science
Volume 19
Issue 1
Published Date 2016-02-27
NII Type Journal Article
Author Shiro, Sokichi/ Kuranaga, Chika/ Yamamoto, Akihiro/ Sameshima-Saito, Reiko/ Saeki, Yuichi/
Journal Title Microbes and Environments
Volume 31
Issue 1
Published Date 2016-02-13
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Inoue, Norikazu/
Journal Title 農業経営研究
Volume 53
Issue 1
Published Date 2015-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Ozaki, Taro/ Asamizu, Shumpei/ Ikeda, Haruo/ Omura, Satoshi/ Oku, Naoya/ Igarashi, Yasuhiro/ Tomoda, Hiroshi/ Onaka, Hiroyasu/
Journal Title Chemistry & biology
Volume 21
Issue 5
Published Date 2014-05-22
NII Type Journal Article
Author Ohta, Katsumi/ Ikeda, Daisuke/
Journal Title Environment control in biology
Volume 53
Issue 4
Published Date 2015-12-01
NII Type Journal Article
Author 竹村 佑子/ Yasunaga, Nobuyoshi/
Journal Title 地域活性研究
Volume 7
Published Date 2016-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Itoh, Kazuhito/
Journal Title JAPR journal
Volume 50
Issue 9
Published Date 2016-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Onaka, Hiroyasu/ Ozaki, Taro/ Mori, Yukiko/ Izawa, Masumi/ Hayashi, Shohei/ Asamizu, Shumpei/
Journal Title The Journal of Antibiotics
Volume 68
Published Date 2015-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Md. Fuad Mondal/ Md. Asaduzzaman/ Asao, Toshiba/
Journal Title American Journal of Plant Sciences
Volume 6
Issue 6
Published Date 2015-04-02
NII Type Journal Article
Author Md. Fuad Mondal/ Md. Asaduzzaman/ Ueno, Makoto/ Kawaguchi, Mikiko/ Yano, Shozo/ Ban, Takuya/ Tanaka, Hideyuki/ Asao, Toshiki/
Journal Title The Horticulture Journal : Advance Publication
Volume MI-113
Published Date 2016-04-23
NII Type Journal Article
Author Hayashi, Shohei/ Ito, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/
Journal Title Microbes and Environments
Volume 26
Issue 2
Published Date 2011-02-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Ito, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/
Journal Title Journal of Pesticide Science
Volume 36
Issue 2
Published Date 2011
NII Type Journal Article
Format PDF