Attribute Original Article
Author Imaoka, Emi/ Nakatani, Toshihiko/ Hashimoto, Tatsuya/ Suto, Ichiro/ Shizunami, Hisae/ Ito, Yasuko/ Nakamura, Morihiko/ Saito, Yoji/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 38
Published Date 2016-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Note
Author Noda, Tetsuo/ Tansho, Terutaka/
Journal Title 経済科学論集
Volume 40
Published Date 2014-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Note
Author Noda, Tetsuo/ Tansho, Terutaka/
Journal Title 山陰研究
Volume 7
Published Date 2014-01-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Articles
Author Noda, Tetsuo/ Tansho, Terutaka/
Journal Title 山陰研究
Volume 6
Published Date 2013-12-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Takeda, Yuko/ Hara, Sachiko/ Ono, Mitsumi/ Kobayashi, Yuta/ Nakamura, Morihiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 35
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Article
Author Noda, Tetsuo/ Tansho, Terutaka/ Coughlan, Shane/
Journal Title 経済科学論集
Volume 38
Published Date 2012-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Article
Author Noda, Tetsuo/ Tansho, Terutaka/ Chi Jia/
Journal Title 経済科学論集
Volume 38 Special Issue
Published Date 2011-12
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Article
Author Tansho, Terutaka/ Noda, Tetsuo/
Journal Title 経済科学論集
Volume 36
Published Date 2010-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Article
Author Noda, Tetsuo/ Tansho, Terutaka/
Journal Title 経済科学論集
Volume 35
Published Date 2009-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Article
Author Tansho, Terutaka/
Journal Title 経済科学論集
Volume 33
Published Date 2007-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF