Oshima, Kenichi/ Uezono, Masatake/ Kataoka, Yoshimi/ Seki, Kohei/ Ito, Katsuhisa/