Conditions

close

result 12169 件

Author NAKAMURA, Yutaka/ Okada, Keiichi/
Journal Title Geoenvironmental Disasters
Volume 6
Published Date 2019-06-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author SHIRAKAMI, Eri/ YAMAKAWA, Sho/ HAYASHIDA, Kenji/
Journal Title Burns & Trauma
Volume 8
Published Date 2020-01-27
NII Type Journal Article
Format PDF
Author YAMAKAWA, Sho/ HAYASHIDA, Kenji/
Journal Title Burns & Trauma
Volume 7
Published Date 2019-04-05
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Duerna Tie/ Xia Da/ Natsuga, Ken/ Yamada, Nanako/ Yamamoto, Osamu/ Morita, Eishin/
Journal Title Frontiers in Immunology
Published Date 2019-02-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Xia Da/ Nishiyama, Yayoi/ Duerna Tie/ Kyaw Zaw Hein/ Yamamoto, Osamu/ Morita, Eishin/
Journal Title Scientific Reports
Volume 9
Published Date 2019-02-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ogino Ryohei/ Yokooji, Tomoharu/ Omoto, Asahi/ Taogoshi, Takanori/ Morita, Eishin/ Matsuo, Hiroaki/
Journal Title Allergology International
Volume 68
Issue 3
Published Date 2019/07/12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author CHINUKI, Yuko/ Morita, Eishin/
Journal Title Allergology International
Volume 68
Issue 3
Published Date 2019/07/12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Xia Da/ Duerna Tie/ Yasuyuki Ochi/ Morita, Eishin/
Journal Title Journal of Dermatological Science
Volume 95
Issue 2
Published Date 2019-07-02
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Komohara, Yoshihiro/ Harada, Mamoru/
Journal Title Journal of Clinical and Experimental Hematopathology
Volume 59
Issue 4
Published Date 2019-12-22
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Inao, Touko/ Kotani, Hitoshi/ Iida, Yuichi/ Irna Diyana Kartika/ Okimoto, Tamio/ TANINO, Ryosuke/ Shiba, Eiichi/ Harada, Mamoru/
Journal Title Cancer science
Volume 110
Issue 9
Published Date 2019-07-23
NII Type Journal Article
Format PDF
Author KIRIHARA, Yumiko/ Takechi, Mayumi/ KUROSAKI, Kaoru/ MATSUO, Hiroyuki/ KAJITANI, Naoyo/ Saito, Yoji/
Journal Title Experimental Animals
Volume 68
Issue 4
Published Date 2019-11-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author MANIWA, Kyohei/ Yano, Shozo/ Abdullah Mohammed, Sheikh/ Onoda, Keiichi/ MITAKI, Shingo/ ISOMURA, Minoru/ MISHIMA, Seiji/ Yamaguchi, Shuhei/ Nabika, Toru/ NAGAI, Atsushi/
Journal Title Scientific Reports
Volume 10
Published Date 2020-03-13
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kodama, Yuki/ Miyazaki, Shoya/
Journal Title Current Microbiology
Volume 78
Published Date 2021-01-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Li, Shuting/
Journal Title Engineering Failure Analysis
Volume 123
Published Date 2021-03-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author MATSUI, Takeshi/ Tsuru, Yuichiro/ KUWAKO, Kenichiro/
Journal Title Frontiers in Cellular Neuroscience
Volume 14
Published Date 2020-12-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Haba, Naoyuki/ Mimura, Yukihiro/ YAMADA, Toshifumi/
Journal Title Progress of Theoretical and Experimental Physics
Volume 2020
Issue 9
Published Date 2020-08-31
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Haba, Naoyuki/ 清水 康弘/ YAMADA, Toshifumi/
Journal Title Progress of Theoretical and Experimental Physics
Volume 2020
Issue 9
Published Date 2020-09-13
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Haba, Naoyuki/ Omija, Tsuneharu/ YAMADA, Toshifumi/
Journal Title Progress of Theoretical and Experimental Physics
Volume 2020
Issue 7
Published Date 2020-07-27
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Haba, Naoyuki/ YAMADA, Toshifumi/
Journal Title PHYSICAL REVIEW D
Volume 101
Issue 7
Published Date 2020-04-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Haba, Naoyuki/ Mimura, Yukihiro/ YAMADA, Toshifumi/
Journal Title Journal of High Energy Physics
Volume 155
Published Date 2019-07-26
NII Type Journal Article
Format PDF
このエントリーをはてなブックマークに追加