Conditions

close

result 13597 件

Author Watanabe, Rie/ Ashida, Hiroki/ MIURA, Mikiko/ Yokota, Akiho/ Yodoi, Junji/
Journal Title Food science & nutrition
Volume 9
Issue 8
NII Type Journal Article
Author FUJIMURA, Takuya/ Akagashi, Yoshiya/ Aoyama, Yu-hei/ Sasai, Ryo/
Journal Title International Journal of Photoenergy
Volume 2020
Published Date 2020-12-07
NII Type Journal Article
Author Sasai, Ryo/ FUJIMURA, Takuya/ SANO, Takuya/
Journal Title Journal of the Ceramic Society of Japan
Volume 129
Issue 2
Published Date 2021/2/1
NII Type Journal Article
Author Ohta, Ryuichi/ Sano, Chiaki/
Journal Title Journal of clinical medicine
Volume 10
Issue 4
Published Date 2021-02-09
NII Type Journal Article
Author Ohta, Ryuichi/ Ryu, Yoshinori/ Sano, Chiaki/
Journal Title International journal of environmental research and public health
Volume 18
Issue 4
Published Date 2021-02-07
NII Type Journal Article
Author Ohta Ryuichi/ Nishida, Megumi/ Okuda, Nobuyasu/ Sano, Chiaki/
Journal Title International journal of environmental research and public health
Volume 18
Issue 4
Published Date 2021-02-09
NII Type Journal Article
Attribute Article
Author Ohta , Ryuichi/ Ryu , Yoshinori/ Kataoka , Daisuke/ Sano, Chiaki/
Journal Title International Journal of Environmental Research and Public Health
Volume 18
Issue 2
Published Date 2021
NII Type Journal Article
Author Ohta, Ryuichi/ Ryu, Yoshinori/ Katsube, Takuji/ Sano, Chiaki/
Journal Title International journal of environmental research and public health
Volume 17
Issue 24
Published Date 2020-12-13
NII Type Journal Article
Author Kanako Annoura/ SANO, ICHIYA/ Makino, Shinji/ Kawashima, Hidetoshi/
Journal Title GMS ophthalmology cases
Volume 2020
Published Date 2020-12-15
NII Type Journal Article
Author Ohta, Ryuichi/ Ryu, Yoshinori/ Kitayuguchi, Jun/ Sano, Chiaki/ Karen D Könings/
Journal Title International journal of environmental research and public health
Volume 18
Issue 4
Published Date 2021-02-12
NII Type Journal Article
Author Kasuya, Yuka/ SANO, ICHIYA/ Makino, Shinji/ Kawashima, Hidetoshi/
Journal Title Case Reports in Ophthalmological Medicine
Volume 2020
Published Date 2020-05-27
NII Type Journal Article
Author Kawashima, Katsuaki/ Funabiki, Yasuko/ Ogawa Shino/ Hayashi Hideaki/ Zu Soh/ Furui, Akira/ SATO, Ayumi/ Shiwa Taiko/ Mori Hiroki/ Shimatani, Koji/ Mogami, Haruta/ Konishi, Yukuo/ Tsuji, Toshio/
Journal Title scientific reports
Volume 10
Published Date 2020-07-09
NII Type Journal Article
Author Pornpimon Boriwan/ Matthias Ehrgott/ Kuroiwa, Daishi/ Narin Petrot/
Journal Title Sustainability
Volume 12
Issue 18
Published Date 2020-09-14
NII Type Journal Article
Author Iwasaki , Keita/ ARAKI, Asuka/ C Murali Krishna/ Maruyama, Riruke/ Yamamoto, Tatsuyuki/ Hemanth Noothalapati/
Journal Title International journal of molecular sciences
Volume 22
Issue 2
Published Date 2021-01-14
NII Type Journal Article
Author Komohara, Yoshihiro/ Harada, Mamoru/ Ohnishi, Koji/ Kumamoto, Keiichiro/ Nakayama, Toshiyuki/
Journal Title Journal of Clinical and Experimental Hematopathology
Volume 60
Issue 3
Published Date 2020
NII Type Journal Article
Author TANITO, Masaki/ SUGIHARA, Kazunobu/ TSUTSUI, Aika/ HARA, Katsunori/ Kaoru Manabe/ Yotaro Matsuoka/
Journal Title Journal of clinical medicine
Volume 10
Issue 4
Published Date 2021-02-17
NII Type Journal Article
Attribute Article
Author Murayama, Ayako Y. / KUWAKO, Kenichiro/ Okahara, Junko/ Byoung-Il Bae/ Okuno, Misako/ Mashiko, Hiromi/ Shimogori, Tomomi/ Christopher A. Walsh/ Sasaki, Erika/ Okano, Hideyuki/
Journal Title scientific reports
Volume 10
Published Date 2020-12-09
NII Type Journal Article
Author Swayam Prakash Srivastava/ KANASAKI, Keizo/ Julie E. Goodwin/
Journal Title Frontiers in pharmacology
NII Type Journal Article
Attribute Rheumatology advances in practice
Author Utsunomiya, Masako/ Dobashi , Hiroaki/ Odani, Toshio/ Saito, Kazuyoshi/ Yokogawa, Naoto/ Nagasaka, Kenji/ Takenaka , Kenchi/ Soejima , Makoto/ Sugihara, Takahiko/ Hagiyama, Hiroyuki/ Hirata, Shinya/ Matsui, Kazuo/ Nonomura, Yoshinori/ KONDO, Masahiro/ Suzuki, Fumihito/ Nawata, Yasushi/ Tomita, Makoto/ Kihara, Mari/ Yokoyama-Kokuryo, Waka/ Hirano, Fumio/ Yamazaki, Hayato/ Sakai, Ryoko/ Nanki , Toshihiro/ Koike, Ryuji / Miyasaka, Nobuyuki/ Harigai, Masayoshi/
Volume 4
Issue 2
Published Date 2020-07-6
NII Type Journal Article
Author Koretomo Daichi/ Hamada , Shuhei/ Magari, Yusaku/ Furuta , Mamoru/
Journal Title Materials
Volume 13
Issue 8
Published Date 2020-04-20
NII Type Journal Article
このエントリーをはてなブックマークに追加