Conditions

close

result 10807 件

Attribute Original article
Author Yamada, Kazuo/ Hara, Nobumasa/ Osago, Harumi/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 1
Published Date 2002-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Katsube, Tomoko/ Adachi, Kiyoichi/ Amano, Kazutoshi/ Yuki, Mika/ Ono, Masahiro/ Komazawa, Yoshinori/ Kawamura, Akira/ Fujishiro, Hirofumi/ Ishihara, Shunji/ Amano, Yuji/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 1
Published Date 2002-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Kawakami, Kohei/ Takeuchi, Takashi/ Ago, Akio/ Gonda, Tatsuo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 1
Published Date 2002-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Purevjav, Enkhsaikhan/ Fu, Xiaowei/ Haneda, Noriyuki/ Kimura, Masahiko/ Takusa, Yuichi/ Uchiyama, Atsushi/ Yamaguchi, Seiji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 1
Published Date 2002-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Kagohashi, Yukiko/ Naora, Hiroyuki/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 2
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Amano, Yuji/ Komazawa, Yoshinori/ Oose, Takayuki/ Miyaoka, Youichi/ Yuki, Takafumi/ Yoshino, Nagisa/ Ishimura, Norihisa/ Fujishiro, Hirofumi/ Kadowaki, Yasunori/ Ishihara, Shunji/ Adachi, Kiyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 2
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Sato, Shuichi/ Watanabe, Makoto/ Uchida, Yasushi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 2
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Shido, Osamu/ Sugimoto, Naotoshi/ Sakurada, Sotaro/ Shimura, Shoetsu/ Asai, Akira/ Sumita, Rhyo/ Koizumi, Shoichi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 2
Published Date 2002-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Ishihara, Shunji/ Kazumori, Hideaki/ Kawashima, Kousaku/ Miyaoka, Youichi/ Kadowaki, Yasunori/ Sato, Hiroshi/ Rumi, Mohammad A.K./ Ortega Cava, Cesar F./ Adachi, Kiyoichi/ Fukuda, Ryo/ Shiozawa, Shunichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 1
Published Date 2001-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Ueda, Daizo/ Dekio, Satoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 1
Published Date 2001-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Wanifuchi, Hiroshi/ van Loveren, Harry, R./ Keller, Jeffrey T./ Bouthillier, Alain/ Park, Kwan/ Tew, John M. Jr./
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 2
Published Date 2001-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute CPC record
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 1
Published Date 2001-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nishiki, Masateru/ Kurioka, Soichi/ Yamane, Yuko/ Mori, Toshiaki/ Yamamoto, Masahiro/ Shimizu, Tadashi/ Kato, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 2
Published Date 2001-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Yamane, Yuko/ Nishiki, Masateru/ Kato, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 2
Published Date 2001-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Maniwa, Sokichi/ Kakimaru, Hiroyuki/ Tobita, Masatoshi/ Nishi, Hideaki/ Takata, Kohei/ Ochi, Mitsuo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 2
Published Date 2001-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Tsujino, Yoshio/ Dekio, Satoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 19
Issue 2
Published Date 2001-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sohmiya, Motoi/ Kawaguchi, Mikiko/ Kato, Yuzuru/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 2
Published Date 1999-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Terashima, Masaharu/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 2
Published Date 1999-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hashimoto.Ryuju/ Ajiki, Masayuki/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 2
Published Date 1999-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tsujino, Yoshio/ Dekio, Satoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 2
Published Date 1999-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
このエントリーをはてなブックマークに追加