Author Tokuoka, Takao/ Takayasu, Katsumi/ Sampei, Yoshikazu/ Seto, Koji/ Inouchi, Yoshio/ Nishimura, Kiyokazu/ Anma, Kei/ Suzaki, Satoshi/ Matsuda, Shigeo/ Yamanaka, Tadashi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 2
Published Date 1995-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tokuoka, Takao/ Onishi, Ikuo/ Sampei, Yoshikazu/ Seto, Koji/ Tamura, Yoshiyuki/ Takayasu, Katsumi/ Anma, Kei/ Tsuchiya, Youichi/ Matsuda, Shigeo/ Inouchi, Yoshio/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 1
Published Date 1994-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Suzuki, Noriyuki/ Sampei, Yoshikazu/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 26
Published Date 1992-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Sampei, Yoshikazu/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University
Volume 24
Published Date 1990-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper