Author Asao, Toshiki/ Taniguchi, Hisashi/ Suyama, Kosuke/ Yamamoto, Hiroki/ Itoh, Kazuhito/ Tomita, Kouhei/ Taniguchi, Kumiko/ Hosoki, Takashi/
Journal Title Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
Volume 70
Issue 3
Published Date 2001-05-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yamagishi, Kazuto/ Suyama, Kosuke/ Kobayashi, Nobuo/ Mochida, Masayoshi/ Takeda, Hisao/ Tsuchikura, Mayumi/ Terada, Kazuo/ Yata, Keiji/ Akama, Kazuhito/ Akiyoshi, Hideo/ Lin, Su-Juan/ Aizaki, Morihiro/ Itoh, Kazuhito/ Miyanaga, Ryoichi/ Ueno, Makoto/ Sato, Toshio/ Kawaguchi, Hideyuki/ Jisaka, Mitsuo/ Adachi, Fumihiko/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Aoki, Noriaki/ Kadowaki, Masayuki/ Ito, Katsuhisa/ Kita, Ichiro/ Dohi, Makoto/ Aoyagi, Satoka/ Somura, Hiroaki/ Nonaka, Tsuguhiro/ Mori, Yasushi/ Kihara, Yasutaka/ Nishino, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Itoh, Kazuhito/ Kojima, Ayako/ Suyama, Kosuke/ Yamamoto, Hiroki/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Ito, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/
Journal Title Journal of Pesticide Science
Volume 36
Issue 2
Published Date 2011
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Jang, Ji Eun/ Ito, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/ Yamamoto, Hiroki/
Journal Title Archives of Environmental Contamination and Toxicology
Volume 60
Issue 1
Published Date 2011-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Ito, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/
Journal Title Microbes and Environments
Volume 26
Issue 2
Published Date 2011-02-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ito, Kazuhito/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Itoh, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/
Journal Title Microbial Ecology
Volume 70
Issue 3
Published Date 2015-04-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ito, Kazuhito/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2015
Published Date 2016-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Sano, Tomoki/ Suyama, Kousuke/ Ito, Kazuhito/
Journal Title Microbiological Research
Volume 188
Published Date 2016-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Itoh, Kazuhito/
Journal Title JAPR journal
Volume 50
Issue 9
Published Date 2016-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Prefatory Note
Author Itoh, Kazuhito/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 22
Published Date 2017-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Dhungana Sabitri Adhikari/ Adachi, Fumihiko/ Hayashi, Shohei/ Puri Ramesh Raj/ Itoh, Kazuhito/
Journal Title HORTICULTURAE
Volume 4
Issue 4
Published Date 2018-12
NII Type Journal Article
Author Dhungana Sabitri Adhikari/ Itoh, Kazuhito/
Journal Title HORTICULTURAE
Volume 5
Issue 1
Published Date 2019-03
NII Type Journal Article
Author Itoh, Kazuhito/ Ohashi, Keisuke/ Yakai, Nao/ Adachi, Fumihiko/ Hayashi, Shohei/
Journal Title HORTICULTURAE
Volume 5
Issue 3
Published Date 2019-09
NII Type Journal Article
Author Ahsanul Salehin/ Md Hafizur Rahman Hafiz/ Hayashi, Shohei/ Adachi, Fumihiko/ Itoh, Kazuhito/
Journal Title Horticulturae
Volume 6
Issue 4
Published Date 2020-11-12
NII Type Journal Article
Author Md Hafizur Rahman Hafiz / Ahsanul Salehin/ Adachi, Fumihiko/ Omichi , Masayuki/ Saeki , Yuichi/ Yamamoto, Akihiro/ Hayashi, Shohei/ Itoh, Kazuhito/
Journal Title Horticulturae
Volume 7
Issue 2
Published Date 2021-01-29
NII Type Journal Article
Author Md Hafizur Rahman Hafiz / Ahsanul Salehin/ Itoh, Kazuhito/
Journal Title Horticulturae
Volume 7
Issue 3
NII Type Journal Article