Attribute case report
Author Matsumoto, Kenji/ Mizumoto, Kazuo/ Maruyama, Riruke/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 2
Published Date 2015-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Mizumoto, Kazuo/ Noso, Yoshihiro/ Sakano, Shigeru/ Furuya, Kanji/ Maruyama, Riruke/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Okada, Yusuke/ Mizumoto, Kazuo/ Nishihira Morito/ Ishibashi, Yutaka/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 31
Issue 1
Published Date 2014-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Matsuzaka, Yuki/ Mizumoto, Kazuo/ Tsujino, Yoshio/ Imaoka, Kaoru/ Takahashi, Hitoshi/ Furumura, Minao/ Morita, Eishin/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF