Author Yamashita, Tamon/ Kasai, Erika/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 23
Published Date 2018-7-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author YAMASHITA, Tamon/ HASHIMOTO, Tetsu/ FUJIMAKI, Reiji/ OZAKI, Yoshinobu/ KASAI, Erika/ KUROSAKI, Isato/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 22
Published Date 2017-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hashimoto, Tetsu/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2015
Published Date 2016-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Hashimoto, Tetsu/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Matsumoto, Singo/ Yamashita, Tamon/ Hashimoto, Tetsu/ Otsu, Kozo/ Kobata, Tohru/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 16
Published Date 2011-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Singo/ Otsu, Kozo/ Hashimoto, Tetsu/ Yamashita, Tamon/ Kobata, Tohru/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 15
Published Date 2010-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamagishi, Kazuto/ Suyama, Kosuke/ Kobayashi, Nobuo/ Mochida, Masayoshi/ Takeda, Hisao/ Tsuchikura, Mayumi/ Terada, Kazuo/ Yata, Keiji/ Akama, Kazuhito/ Akiyoshi, Hideo/ Lin, Su-Juan/ Aizaki, Morihiro/ Itoh, Kazuhito/ Miyanaga, Ryoichi/ Ueno, Makoto/ Sato, Toshio/ Kawaguchi, Hideyuki/ Jisaka, Mitsuo/ Adachi, Fumihiko/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Aoki, Noriaki/ Kadowaki, Masayuki/ Ito, Katsuhisa/ Kita, Ichiro/ Dohi, Makoto/ Aoyagi, Satoka/ Somura, Hiroaki/ Nonaka, Tsuguhiro/ Mori, Yasushi/ Kihara, Yasutaka/ Nishino, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamashita, Tamon/ Hashimoto, Tetsu/ Kasai, Erika/ Nakano, Hisao/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 10
Published Date 2005-08-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Hashimoto, Tetsu/ Koga, Michiyo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 9
Published Date 2004-08-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Author Takimoto, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 7
Published Date 2002-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper