Author Hamano Tsuyoshi/ Kimura Yoshinari/ TAKEDA, Miwako/ Yamasaki, Masayuki/ ISOMURA, Minoru/ Nabika, Toru/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title PLOS ONE
Volume 7
Issue 11
Published Date 2012-11-9
NII Type Journal Article
Author Hamano Tsuyoshi/ Kamada Masamitsu/ Kitayuguchi Jun/ Sundquist Kristina/ Sundquist Jan/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
Volume 11
Issue 4
Published Date 2014-04
NII Type Journal Article
Author Kamada Masamitsu/ Kitayuguchi Jun/ Lee I-Min/ Hamano Tsuyoshi/ Imamura Fumiaki/ Inoue Shigeru/ Miyachi Motohiko/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
Volume 24
Issue 6
Published Date 2014-11
NII Type Journal Article
Author Uni Shigehiko/ Fukuda Masako/ Otsuka Yasushi/ Hiramatsu Nobuo/ Yokobayashi Kenichi/ Takahashi Hiroshi/ Murata Susumu/ Kusatake Kenji/ Morita, Eishin/ Maruyama Haruhiko/ Hasegawa Hideo/ Shiwaku, Kuninori/ Ramli Rosli/ Azirun Mohd Sofian/ Takaoka Hiroyuki/
Journal Title PARASITES & VECTORS
Volume 8
Published Date 2015-01-27
NII Type Journal Article
Author TAKEDA, Miwako/ Hamano Tsuyoshi/ KOHNO, Kunie/ Yano, Shozo/ Shiwaku, Kuninori/ Nabika, Toru/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
Volume 12
Issue 7
Published Date 2015-07
NII Type Journal Article
Author KOHNO, Kunie/ Takahashi Hitoshi/ Endo Takashi R./ Matsuo Hiroaki/ Shiwaku, Kuninori/ Morita, Eishin/
Journal Title ALLERGOLOGY INTERNATIONAL
Volume 65
Issue 4
Published Date 2016-10
NII Type Journal Article
Author KANEKO, Sakae/ KOHNO, Kunie/ Honda Sakae/ Tohgi Kimiko/ NIIHARA, Hiroyuki/ CHINUKI, Yuko/ NAKAGAWA, Yusei/ Mihara Yuko/ OTA, Masataka/ Shiwaku, Kuninori/ Morita, Eishin/
Journal Title JOURNAL OF CUTANEOUS IMMUNOLOGY AND ALLERGY
Volume 1
Issue 3
Published Date 2018-08
NII Type Journal Article
Author Nogi, Akiko/ Yang, Jianjun/ Li, Limei/ Yamasaki, Masayuki/ Watanabe, Minako/ Hashimoto, Michio/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Journal of Occupational Health
Volume 49
Issue 3
Published Date 2007
NII Type Journal Article
Attribute original article
Author Fukuma, Miki/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 30
Issue 2
Published Date 2014-01-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Yang Jianjun/ Yamasaki, Masayuki/ Mutombo Paulin Beya wa Bitadi/ Iwamoto, Mamiko/ Nogi, Akiko/ Nabika, Toru/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 29
Issue 1
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Yamasaki, Masayuki/ Murata, Susumu/ Ishihara, Mariko/ Katsube, Takuya/ Li, Wang/ Iwamoto, Mamiko/ Ikenishi, Rumi/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamasaki, Masayuki/ Paulin Beya wa Bitadi Mutombo/ Iwamoto, Mamiko/ Nogi, Akiko/ Hashimoto, Michio/ Nabika, Toru/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Nutrition research and practice
Volume 9
Issue 4
Published Date 2015-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute original article
Author Yamasaki, Masayuki/ Akagi, Shuji/ Nagaoka Kenji/ Burgess Jefferey L/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 32
Issue 2
Published Date 2016
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author KANEKO, Sakae/ KOHNO, Kunie/ HONDA, Sakae/ TOHGI, Kimiko/ NIIHARA, Hiroyuki/ CHINUKI, Yuko/ NAKAGAWA, Yusei/ MIHARA, Yuko/ OTA, Masataka/ Shiwaku, Kuninori/ Morita, Eishin/
Journal Title Journal of Cutaneous Immunology and Allergy
Volume 1
Issue 3
Published Date 2018
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yamamoto, Ikuyo/ Isobe, Akio/ Fukushima, Tetsuhito/ Shiwaku, Kuninori/ Yamane, Yosuke/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 15
Published Date 1992-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Isobe, Akio/ Furuya, Kanji/ Sonoyama, Katsuhisa/ Fukushima, Tetsuhito/ Shiwaku, Kuninori/ Yamane, Yosuke/ Yazaki, Seiichi/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 14
Published Date 1991-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fukushima, Tetsuhito/ Yabiki, Yukiko/ Hamanaka, Akihiro/ Fujihara, Toshitaka/ Matsuura, Yukio/ Isobe, Akio/ Shiwaku, Kuninori/ Yazaki, Seiichi/ Yamane, Yosuke/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 14
Published Date 1991-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamane, Yosuke/ Shiwaku, Kuninori/ Abe, Kenji/ Ozaki, Yoneatsu/ Okamoto, Tsutao/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 11
Published Date 1988-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ozaki, Yoneatsu/ Okamoto, Tsutao/ Kenji/ Shiwaku, Kuninori/ Yamane, Yosuke/ Kawasaki, Yoji/
Journal Title Bulletin of Shimane Medical University
Volume 11
Published Date 1988-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF