Author NAKAYAMA, Kentaro/ Sultana Razia/ ISHIBASHI, Tomoka/ ISHIKAWA, Masako/ YAMASHITA, Hitomi/ NAKAMURA, Kohei/ SAWADA, Kiyoka/ Yoshimura, Yuki/ Tatsumi, Nagisa/ KUROSE, Sonomi/ MINAMOTO, Toshiko/ IIDA, Koji/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title scientific reports
Volume 10
Published Date 2020-11-27
NII Type Journal Article
Author KUROSE, Sonomi/ NAKAYAMA, Kentaro/ Sultana Razia/ ISHIKAWA, Masako/ ISHIBASHI, Tomoka/ YAMASHITA, Hitomi/ SATO, Seiya/ Sakiyama, Asuka/ Yoshioka, Shinya/ Kobayashi, Misa/ Nakayama, Satoru/ Otuski, Yoshiro/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title Diseases
Volume 4
Issue 9
Published Date 2021-02-4
NII Type Journal Article
Author Shanta Kamrunnahar/ NAKAYAMA, Kentaro/ ISHIKAWA, Masako/ ISHIBASHI, Tomoka/ YAMASHITA, Hitomi/ SATO, Seiya/ SASAMORI, Hiroki/ SAWADA, Kiyoka/ KUROSE, Sonomi/ Mahmud Hossain Mohammad/ Razia Sultana/ IIDA, Koji/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title CANCERS
Volume 12
Issue 6
Published Date 2020-06
NII Type Journal Article
Author NAKAYAMA, Kentaro/ Razia, Sultana/ ISHIKAWA, Masako/ YAMASHITA, Hitomi/ ISHIBASHI, Tomoka/ SASAMORI, Hiroki/ SAWADA, Kiyoka/ KUROSE, Sonomi/ SATO, Seiya/ KYO, Satoru/
Journal Title BMC WOMENS HEALTH
Volume 20
Issue 1
Published Date 2020-08-5
NII Type Journal Article