Author Tanabe, Yoko/ Hashimoto, Michio/ Haque, Abdul Md./ Sugioka, Kozo/ Katakura, Masanori/ Hara, Toshiko/ Shido, Osamu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 22
Issue 2
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Hara, Toshiko/ Maruyama, Megumi/ Hashimoto, Tatsuya/ Matsuzaki, kentaro/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hashimoto, Michio/ Kagota, Satomi / Kubota, Yoko/ Katakura, Masanori/ Budbazar Enkhjargal/ Gamoh, Shuji/ Haque Md Abdul/ Shido, Osamu/ Kunitomo, Masaru/ Shinozuka, Kazumasa/
Journal Title Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology
Volume 82
Issue 6
Published Date 2007
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kohinoor B. Himi/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Abdul M. Haque/ Hara, Yukihiko/ Shido, Osamu/
Journal Title Cur Top Nutraceutical Res
Volume 7
Issue 3/4
Published Date 2009
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Matsuzaki, kentaro/ Sugimoto, Naotoshi/ Katakura, Masanori/ Sumiyoshi, Eri/ Hara, Toshiko/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/
Journal Title FEBS Open Bio
Volume 8
Issue 1
Published Date 2018
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sugimoto, Naotoshi/ Katakura, Masanori/ Matsuzaki, kentaro/ SUMIYOSHI, Eri/ Yachie , Akihiro/ Shido, Osamu/
Journal Title Basic & clinical pharmacology & toxicology
Volume 124
Issue 5
Published Date 2018-11-19
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Inoue, Takayuki/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Shahdat Hossain/ Matsuzaki, kentaro/ Shido, Osamu/
Journal Title Food & nutrition research
Volume 63
Published Date 2019
NII Type Journal Article
Format PDF
Author SUMIYOSHI, Eri/ Matsuzaki, kentaro/ Sugimoto, Naotoshi/ Tanabe, Yoko/ Hara, Toshiko/ Katakura, Masanori/ Miyamoto, Mayumi/ MISHIMA, Seiji/ Shido, Osamu/
Journal Title Nutrients
Volume 11
Issue 11
Published Date 2019-11-16
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Rafiad Islam/ Matsuzaki, kentaro/ Sumiyoshi , Eri/ Md Emon Hossain/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Sugimoto , Naotoshi/ Shido, Osamu/
Journal Title Nutrients
Volume 11
Issue 4
Published Date 2019
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Maruyama, Megumi/ Hara, Toshiko/ Katakura, Masanori/ Hashimoto, Michio/ Haque, Abdul/ Li, Gaunghua/ Shido, Osamu/
Journal Title Journal of Physiological Sciences
Volume 57
Issue 2
Published Date 2007-4-26
NII Type Journal Article
Author Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Nabika, Toru/ Tanabe, Yoko/ Shahdat Hossain/ Tsuchikura, Satoru/ Shido, Osamu/
Journal Title Medical gas research
Volume 1
Published Date 2011
NII Type Journal Article
Author Katakura, Masanori/ Hashimoto, Michio/ Tanabe, Yoko/ Shido, Osamu/
Journal Title Medical gas research
Volume 2
Published Date 2012
NII Type Journal Article
Author Katakura, Masanori/ Hashimoto, Michio/ Inoue, Takayuki/ Abdullah Al Mamun/ Tanabe, Yoko/ Arita, Makoto/ Shido, Osamu/
Journal Title PLoS One
Volume 10
Issue 10
Published Date 2015-10-20
NII Type Journal Article
Author Md Emon Hossain/ Matsuzaki, kentaro/ Katakura, Masanori/ Sugimoto, Naotoshi/ Abdullah Al Mamun/ Rafiad Islam/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/
Journal Title PLoS One
Volume 12
Issue 12
Published Date 2017-12-29
NII Type Journal Article
Author Matsuzaki, kentaro/ Katakura, Masanori/ Sugimoto , Naotoshi/ Hara, Toshiko/ Hashimoto, Michio/ Shido, Osamu/
Journal Title PLoS One
Volume 12
Issue 6
Published Date 2017-06-19
NII Type Journal Article
Author Toko, Haruhiro/ Morita, Hiroyuki/ Katakura, Masanori/ Hashimoto, Michio/ Ko, Toshiyuki/ Bujo, Satoshi/ Adachi, Yusuke/ Ueda, Kazutaka/ Murakami, Haruka/ Ishizuka, Masato/ Guo, Jiaxi/ Zhao, Chunxia/ Fujiwara, Takayuki/ Hara, Hironori/ Takeda, Norifumi/ Takimoto, Eiki/ Shido, Osamu/ Harada, Mutsuo/ Komuro, Issei/
Journal Title Scientific Reports
Volume 10
Published Date 2020-9-23
NII Type Journal Article
Author Matsuzaki, kentaro/ Katakura, Masanori/ Sugimoto, Naotoshi/ Hara, Toshiko/ Hashimoto, Michio/
Journal Title Temperature
Volume 2
Issue 3
Published Date 2015
NII Type Journal Article
Author Gamoh, Shuji/ Hashimoto, Michio/ Yanagimoto, Kenichi/ Katakura, Masanori/ Haque Md Abdul/ Shido, Osamu/
Journal Title Journal of Agricultural Science
Volume 3
Issue 4
Published Date 2011
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Miwa, Koji/ Hashimoto, Michio/ Shahdat Hossain/ Katakura, Masanori/ Shido, Osamu/
Journal Title Advances in Alzheimer's Disease
Volume 2
Issue 2
Published Date 2013-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Juman, Sachiko/ Hashimoto, Michio/ Katakura, Masanori/ Inoue, Takayuki/ Tanabe, Yoko/ Arita, Makoto/ Miki, Tomohiro/ Shido, Osamu/
Journal Title Nutrients
Volume 5
Issue 6
Published Date 2013-5-29
NII Type Journal Article
Format PDF