Author Mitsui Yozo/ YASUMOTO, Hiroaki/ NAGAMI, Taichi/ Hiraki, Miho/ Arichi Naoko/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ ARAKI, Asuka/ Maruyama, Riruke/ Tanaka Yuichiro/ Dahiya Rajvir/ Shiina, Hiroaki/
Journal Title ONCOTARGET
Volume 5
Issue 8
Published Date 2014-04
NII Type Journal Article
Author NISHI, Takeshi/ Kawabata, Yasunari/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ ARAKI, Asuka/ Yano Seiji/ Maruyama, Riruke/ Tajima, Shinji/
Journal Title BMC GASTROENTEROLOGY
Volume 15
Published Date 2015-07-8
NII Type Journal Article
Author ISHIKAWA, Noriyoshi/ Amano Chika/ Taketani, Takeshi/ Kumori, Kouji/ Harada Yuji/ Hiraiwa Hisayuki/ Itamura Kayoko/ Maruyama, Riruke/
Journal Title DIAGNOSTIC PATHOLOGY
Volume 10
Published Date 2015-07-16
NII Type Journal Article
Author NAKAYAMA, Kentaro/ Rahman Mohamed Tanjimur/ Rahman Munmun/ NAKAMURA, Kohei/ ISHIKAWA, Masako/ Katagiri Hiroshi/ SATO, Emi/ ISHIBASHI, Tomoka/ IIDA, Koji/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
Volume 48
Issue 2
Published Date 2016-02
NII Type Journal Article
Author NAKAMURA, Kohei/ NAKAYAMA, Kentaro/ ISHIBASHI, Tomoka/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ ISHIKAWA, Masako/ Katagiri Hiroshi/ MINAMOTO, Toshiko/ SATO, Emi/ Sanuki Kaori/ YAMASHITA, Hitomi/ IIDA, Koji/ Sultana Razia/ KYO, Satoru/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 17
Issue 5
Published Date 2016-05
NII Type Journal Article
Author NAKAMURA, Kohei/ NAKAYAMA, Kentaro/ ISHIKAWA, Masako/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ NAGASE, Mamiko/ Katagiri Hiroshi/ ISHIBASHI, Tomoka/ SATO, Emi/ IIDA, Koji/ Sultana Razia/ KYO, Satoru/
Journal Title MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY
Volume 5
Issue 1
Published Date 2016-07
NII Type Journal Article
Author NAKAMURA, Kohei/ NAKAYAMA, Kentaro/ ISHIKAWA, Masako/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Katagiri Hiroshi/ Katagiri Atsuko/ ISHIBASHI, Tomoka/ SATO, Emi/ IIDA, Koji/ Sultana Razia/ KYO, Satoru/
Journal Title ONCOLOGY LETTERS
Volume 12
Issue 5
Published Date 2016-11
NII Type Journal Article
Author Yoshida, Rika/ Yoshizako, Takeshi/ Hisatoshi Araki/ Mori Hiroshi/ Tamaki, Yukihisa/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Kitagaki, Hajime/
Journal Title ACTA RADIOLOGICA OPEN
Volume 6
Issue 1
Published Date 2017-01
NII Type Journal Article
Author SATO, Emi/ NAKAYAMA, Kentaro/ NAKAMURA, Kohei/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ ISHIKAWA, Masako/ MINAMOTO, Toshiko/ ISHIBASHI, Tomoka/ KYO, Satoru/
Journal Title MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY
Volume 6
Issue 3
Published Date 2017-03
NII Type Journal Article
Author Razia Sultana/ NAKAYAMA, Kentaro/ Tsukao Mayu/ NAKAMURA, Kohei/ ISHIKAWA, Masako/ Ishibashi Tomoka/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Sanuki Kaori/ YAMASHITA, Hitomi/ Ono Ruriko/ Hossain Mohammad Mahmud/ MINAMOTO, Toshiko/ KYO, Satoru/
Journal Title ONCOLOGY LETTERS
Volume 14
Issue 4
Published Date 2017-10
NII Type Journal Article
Author MARUYAMA, Minako/ Yoshizako, Takeshi/ Yoshida, Rika/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/ Kitagaki, Hajime/
Journal Title MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES
Volume 17
Issue 3
Published Date 2018
NII Type Journal Article
Author NAKAMURA, Kohei/ NAKAYAMA, Kentaro/ MINAMOTO, Toshiko/ ISHIBASHI, Tomoka/ Ohnishi Kaori / YAMASHITA, Hitomi/ Ono Ruriko/ SASAMORI, Hiroki/ Razia Sultana/ Hossain Mohammad Mahmud/ Kamrunnahar Shanta/ ISHIKAWA, Masako/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 19
Issue 4
Published Date 2018-04
NII Type Journal Article
Author SHIBAGAKI, Kotaro/ Fukuyama, Chika/ Mikami, Hironobu/ Izumi, Daisuke/ Yamashita, Noritsugu/ MISHIRO, Tsuyoshi/ Ohshima, Naoki/ Ishimura, Norihisa/ Sato, Shuichi/ Ishihara, Shunji/ NAGASE, Mamiko/ ARAKI, Asuka/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Maruyama, Riruke/ Kushima, Ryoji/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title ENDOSCOPY INTERNATIONAL OPEN
Volume 7
Issue 6
Published Date 2019-06
NII Type Journal Article
Author Ono, Ruriko/ NAKAYAMA, Kentaro/ NAKAMURA, Kohei/ YAMASHITA, Hitomi/ ISHIBASHI, Tomoka/ ISHIKAWA, Masako/ MINAMOTO, Toshiko/ Razia Sultana/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Otsuki, Yoshiro/ Nakayama , Satoru/ Onuma, Hideyuki/ Kurioka, Hiroko/ KYO, Satoru/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Volume 20
Issue 15
Published Date 2019-08
NII Type Journal Article
Author Razia Sultana/ NAKAYAMA, Kentaro/ NAKAMURA, Kohei/ ISHIBASHI, Tomoka/ ISHIKAWA, Masako/ MINAMOTO, Toshiko/ IIDA, Koji/ Otsuki, Yoshiro/ Nakayama, Satoru/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ KYO, Satoru/
Journal Title EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE
Volume 18
Issue 3
Published Date 2019-09
NII Type Journal Article
Author KYO, Satoru/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ NAKAMURA, Kohei/ NAKAYAMA, Kentaro/
Journal Title CANCER MEDICINE
Volume 9
Issue 2
Published Date 2020-01
NII Type Journal Article
Author Itawaki , Ayako/ OKADA, Mayumi/ KAWASHIMA, Kosaku/ OKIMOTO, Eiko/ SONOYAMA, Hiroki/ MISHIMA, Yoshiyuki/ Ohshima, Naoki/ Ishimura, Norihisa/ MORIYAMA, Mayuko/ MURAKAWA, Yohko/ ARAKI, Asuka/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Maruyama, Riruke/ ISHIHARA, Shunji/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title INTERNAL MEDICINE
Volume 59
Issue 8
Published Date 2020
NII Type Journal Article
Author Araki, Hisayoshi/ Yoshizako, Takeshi/ Yoshida, Rika/ MARUYAMA, Mitsunari/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Kitagaki, Hajime/
Journal Title MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES
Volume 19
Issue 2
Published Date 2020
NII Type Journal Article
Author NAGANO, Nahoko/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ NAGASE, Mamiko/ ARAKI, Asuka/ IWAHASHI, Teruaki/ Maruyama, Riruke/
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS
Volume 68
Published Date 2020
NII Type Journal Article
Author Yamasaki, Haruka/ Itawaki, Ayako/ Morita, Miwa/ Miyake, Hitomi/ Yamamoto, Masahiro/ SONOYAMA, Hiroki/ Tanaka, Sayuri/ Notsu, Masakazu/ Yamauchi, Mika/ FUJII, Yusuke/ ISHIKAWA, Noriyoshi/ Fukuda, Izumi/ ISHIHARA, Shunji/ KANASAKI, Keizo/
Journal Title BMC ENDOCRINE DISORDERS
Volume 20
Issue 1
Published Date 2020-05-11
NII Type Journal Article