Attribute Note
Author Takeda, Kenji/
Journal Title 懐徳堂研究
Volume 10
Published Date 2019-02-28
NII Type Journal Article
Format PDF
Author TAKENAKA, Yuuki/
Journal Title Journal of English language and culture studies
Volume 33
Published Date 2019-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hayashi, Hiroki/ 野村 律夫/ 山内 靖喜/
Journal Title 島根県地学会会誌
Volume 34
Published Date 2019-03-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hayashi, Hiroki/ 宮本 広富美/
Journal Title 島根県地学会会誌
Volume 34
Published Date 2019-03-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Zheng, Wei / Sugie, Jitsuro/
Journal Title Nonlinear Analysis: Real World Applications
Volume 46
Published Date 2019-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yan, Yan/ Sugie, Jitsuro/
Journal Title Applied Mathematical Modelling
Volume 68
Published Date 2019-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sugie, Jitsuro/ Ishibashi, Kazuki/
Journal Title Applied Mathematics and Computation
Volume 346
Published Date 2019-04
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute RESEARCH ARTICLE
Author UJIIE, Kazuhiro/ Ishimaru, Ken/ Hirotsu, Naoki/ Nagasaka, Seiji/ Miyakoshi, Yuichi/ Ota, Masako/ Tokida, Takeshi/ Sakai, Hidemitsu/ Usui, Yasuhiro/ Ono, Keisuke/ Kobayashi, Kazuhiko/ Nakano, Hiroshi/ Yoshinaga, Satoshi/ Kashiwagi, Takayuki/ Magoshi, Jun/
Journal Title PLOS ONE
Volume 14
Issue 3
Published Date 2019-05-05
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mst Momtaz, Sultana/ Amit Kumar, Dutta/ Tanaka, Yuji/ Mostafa, Aboulela/ NISHIMURA, Kohji/ Sugiura, Sayaka/ Niwa, Tomoko/ Maeo, Kenichiro/ Goto-Yamada, Shino/ Kimura, Tetsuya/ Ishiguro, Sumie/ Mano, Shoji/ Nakagawa, Tsuyoshi/
Journal Title Journal of biotechnology
Volume 297
Published Date 2019-05-19
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kogure, Tetsuya/
Journal Title Bulletin of Engineering Geology and the Environment
Volume 78
Published Date 2019-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ijuin, Takayuki/
Journal Title AMJournal of Art and Media Studies
Volume 19
Published Date 2019-09-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Suzuki, Satoshi/
Journal Title Journal of Optimization Theory and Applications
Volume 183
Issue 3
Published Date 2019-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author 河本 裕香/ Sakakihara, Aya/
Journal Title 保健師ジャーナル
Volume 75
Issue 2
Published Date 2019-2-10
NII Type Journal Article
Author Sakai, Takuya/ Watanabe , Mirai/ Ohkado, Ryoma/ Arakawa, Yukihiro/ Imada, Yasushi/ Iida, Hiroki/
Journal Title ChemSusChem
Volume 12
Issue 8
Published Date 2019-2-25
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute RESEARCH ARTICLE
Author Okuyama, Kenta/ AKAI, Kenju/ KIJIMA, Tsunetaka/ ABE, Takafumi/ ISOMURA, Minoru/ Nabika, Toru/
Journal Title PLOS ONE
Volume 14
Issue 3
Published Date 2019-3-4
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Maeda, Sadahiro/
Journal Title Memoirs of the Graduate School of Science and Engineering, Shimane University. Series B, Mathematics
Volume 53
Published Date 2020
NII Type Journal Article
Format PDF
Author S. S. DRAGOMIR/
Journal Title Memoirs of the Graduate School of Science and Engineering, Shimane University. Series B, Mathematics
Volume 53
Published Date 2020
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Takahashi, Sayaka/ K. Sakata, Masayuki/ Minamoto, Toshifumi/ Masuda, Reiji/
Journal Title PLoS ONE
Volume 15
Issue 4
Published Date 2020-04-20
NII Type Journal Article
Format PDF
Author 宮本 広富美/ Hayashi, Hiroki/ 板木 拓也/
Journal Title 島根県地学会会誌
Volume 35
Published Date 2020-3
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Suzuki, Satoshi/ Kuroiwa, Daishi/
Journal Title SN Operations Research Forum
Volume 1
Published Date 2020.2.21
NII Type Journal Article
Format PDF