Author Sato, Toshio/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Shushi/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 61
Issue 1
Published Date 2007-02-01
NII Type Journal Article
Author Hirakawa, Masahito/
Journal Title International Journal of Computational Science and Engineering
Volume 2
Issue 5/6
Published Date 2007
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Komohara, Yoshihiro/ Harada, Mamoru/ Arima, Yoshimi/ Suekane, Shigetaka/ Noguchi, Masanori/ Yamada, Akira/ Itoh, Kyogo/ Matsuoka, Kei/
Journal Title International Journal of Oncology
Volume 29
Issue 6
Published Date 2006
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Homma, Shigenori/ Harada, Mamoru/ Yano, Hirohisa/ Ogasawara, Sachiko/ Shichijo, Shigeki/ Matsueda, Satoko/ Komatsu, Nobukazu/ Shomura, Hiroki/ Maeda, Yoshiaki/ Sato, Yuji/ Todo, Satoru/ Itoh, Kyogo/
Journal Title International Journal of Oncology
Volume 29
Issue 3
Published Date 2006
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Wang, Yi/ Harada, Mamoru/ Yano, Hirohisa/ Ogasawara, Sachiko/ Tanaka, Masahiro/ Yamada, Akira/ Itoh, Kyogo/
Journal Title Oncology Reports
Volume 15
Issue 2
Published Date 2006
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yokota, Shuichiro/
Journal Title 応用地質
Volume 47
Issue 3
Published Date 2006-08-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yokota, Shuichiro/ 妹尾 大輔/ 西山 賢一/
Journal Title 応用地質
Volume 47
Issue 4
Published Date 2006-10-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Rahman, Md. Mustafizur/ Seike, Yasushi/ Okumura, Minoru/
Journal Title Analytical Sciences
Volume 22
Issue 3
Published Date 2006-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Shoji, Yoshinobu/
Journal Title 大学図書館研究
Volume 77
Published Date 2006-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ijuin, Takayuki/
Journal Title デザイン理論
Volume 50
Published Date 2007-05-31
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nakanishi, Toshihiro/
Journal Title Kodai Mathematical Journal
Volume 30
Issue 1
Published Date 2007-03
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tsuchiya, Toshiaki/
Journal Title IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems
Volume 126
Issue 9
Published Date 2006
NII Type Journal Article
Author Tsuchiya, Toshiaki/
Journal Title Thin Solid Films
Volume 508
Issue 1-2
Published Date 2006
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/ Imaki, Tadashi/
Journal Title 農業生産技術管理学会誌
Volume 8
Issue 1
Published Date 2001-04-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title Plant Production Science
Volume 5
Issue 1
Published Date 2002-03-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title Plant Production Science
Volume 4
Issue 2
Published Date 2001-06-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title 日本作物学会紀事
Volume 70
Issue 1
Published Date 2001-03-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/
Journal Title Plant Production Science
Volume 4
Issue 1
Published Date 2001-03-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/ Ueki, Tadashi/ Imaki, Tadashi/
Journal Title 農業生産技術管理学会誌
Volume 7
Issue 2
Published Date 2000-10-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kobayashi, Kazuhiro/ Ueki, Tadashi/ Imaki, Tadashi/
Journal Title 農業生産技術管理学会誌
Volume 6
Issue 2
Published Date 1999-10-01
NII Type Journal Article
Format PDF