Author Yoshida, Yuki/ Nakamura, Makoto/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/ Fujita, Yasuhisa/ Yoshino, Katsumi/
Journal Title Synthetic Metals
Volume 156
Published Date 2006-11
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nonomura, Makoto/ Hiromitsu, Ichiro/ Tanaka, Senku/
Journal Title Applied Physics Letters
Volume 88
Issue 4
Published Date 2006
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hiromitsu, Ichiro/ Mada, Shin-ichiro/ Inoue, Ayumi/ Yoshida, Yuki/ Tanaka, Senku/
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 46
Issue 11
Published Date 2007-11-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshida, Yuki/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/ Fujita, Yasuhisa/ Yoshino, Katsumi/
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 47
Issue 2R
Published Date 2008-02-25
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hiromitsu, Ichiro/ Ikeue, Takahisa/ Karino, Kazuhiro/ Ohno, Takatsugu/ Tanaka, Senku/ Shiratori, Hideo/ Morito, Shigekazu/ Fujita, Yasuhisa/ Handa, Makoto/
Journal Title Chemical Physics Letters
Volume 474
Published Date 2009-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshida, Yuki/ Tanaka, Senku/ Fujita, Yasuhisa/ Hiromitsu, Ichiro/
Journal Title Journal of Applied Physics
Volume 106
Issue 6
Published Date 2009
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Mizuta, Shinsei/ Iyota, Masatoshi/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/
Journal Title Thin Solid Films
Volume 520
Issue 17
Published Date 2012-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nakamura, Makoto/ Wada, Takeshi/
Journal Title Nonlinear Analysis : Theory, Methods & Applications
Volume 130
Published Date 2016-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nakanishi, Toshihiro/ Naatanen, Marjatta/
Journal Title Journal of the London Mathematical Society. Second series
Volume 70
Issue 2
Published Date 2004
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nakanishi, Toshihiro/
Journal Title Hiroshima Mathematical Journal
Volume 41
Issue 1
Published Date 2011
NII Type Journal Article
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title Journal of Robotics and Mechatronics
Volume 17
Issue 5
Published Date 2005
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshida, Yu/ Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title 日本機械学会論文集. C編
Volume 78
Issue 790
Published Date 2012
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title Journal of Robotics and Mechatronics
Volume 21
Issue 5
Published Date 2009
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshida, Yu/ Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title 日本機械学会論文集. C編
Volume 75
Issue 758
Published Date 2009-10
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/ Yano, Kenichi/
Journal Title 日本機械学会論文集. C編
Volume 76
Issue 772
Published Date 2010-12
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title 計測自動制御学会論文集
Volume 47
Issue 8
Published Date 2011
NII Type Journal Article
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title 日本機械学会論文集. C編
Volume 78
Issue 792
Published Date 2012-08
NII Type Journal Article
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title 日本機械学会論文集. C編
Volume 78
Issue 790
Published Date 2012-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title 日本機械学会論文集. C編
Volume 79
Issue 802
Published Date 2013-06
NII Type Journal Article
Author Hamaguchi, Masafumi/ Taniguchi, Takao/
Journal Title 日本機械学会論文集. C編
Volume 79
Issue 808
Published Date 2013-12
NII Type Journal Article