Author Inoue, Ryo/ Kobayashi, Hisataka/ Nakano, Shigeo/
Journal Title 日本建築学会計画系論文集
Volume 81
Issue 723
Published Date 2016-05-30
NII Type Journal Article
Author Ogura, Takeharu/ Tanaka, Yoshiyuki/ Tamaki, Hiroki/ Harada, Mamoru/
Journal Title International journal of oncology
Volume 48
Issue 6
Published Date 2016-06
NII Type Journal Article
Author Tanaka, Sayuri/ Kanazawa, Ippei/ Notsu, Masakazu/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Diabetes research and clinical practice
Volume 116
Published Date 2016-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Iwamoto, Mayuko/
Journal Title Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics
Volume 26
Issue 2
Published Date 2016-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Fujiyoshi, Akira/ Miura, Katsuyuki/ Kadowaki, Sayaka/ Azuma, Koichiro/ Tanaka, Sachiko/ Hisamatsu, Takashi/ Arima, Hisatomi/ Kadota, Aya/ Miyagawa, Naoko/ Takashima, Naoyuki/ Ohkubo, Takayoshi/ Saitoh, Yoshino/ Torii, Sayuki/ Miyazawa, Itsuko/ Maegawa, Hiroshi/ Murata, Kiyoshi/ Ueshima, Hirotsugu/ for the SESSA Research Group/
Journal Title Preventive medicine reports
Volume 4
Published Date 2016-06-16
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Fujihara , Junko/ Ueki, Misuzu/ Kimura-Kataoka, Kaori/ Iida, Reiko/ Takeshita, Haruo/ Yasuda, Toshihiro/
Journal Title Immunological investigations
Volume 45
Issue 5
Published Date 2016-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hayashi, Shohei/ Sano, Tomoki/ Suyama, Kousuke/ Ito, Kazuhito/
Journal Title Microbiological Research
Volume 188
Published Date 2016-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Noothalapati, Hemanth/ Uemura, Suguru/ Ohshima, Naoki/ Kinoshita, Yoshikazu/ Ando, Masahiro/ Hamaguchi, Hiro-o/ Yamamoto, Tatsuyuki/
Journal Title Vibrational spectroscopy
Volume 85
Published Date 2016-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author R. Alexander/ M.-C. Marinica/ L. Proville/ F. Willaime/ Arakawa, Kazuto/ M. R. Gilbert/ S. L. Dudarev/
Journal Title Physical review. B
Volume 94
Published Date 2016-07-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Ishikawa, Satoru/ Matsui, Yasunori/ Wachi, Satoshi/ Yamaguchi, Hiroshi/ Harashima, Nanae/ Harada, Mamoru/
Journal Title Cancer Immunology and Immunotherapy
Volume 65
Issue 8
Published Date 2016-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Investigation Report
Author Lin, Su Juan/ Ohtsu, Kohzoh/ Inoue, Masahito/
Journal Title 分類
Volume 16
Issue 2
Published Date 2016-08
NII Type Journal Article
Attribute Fundamentals of Powder Technology, 2nd Edition
Author Tanaka, Hidekazu/
Journal Title Journal of the Society of Powder Technology, Japan
Volume 53
Issue 8
Published Date 2016-08-10
NII Type Journal Article
Format PDF
Author EZOE, Satoko/ Iida, Tadayuki/ Inoue, Ken/ Toda, Masahiro/
Journal Title Open Journal of Preventive Medicine
Volume 6
Issue 7
Published Date 2016-08-22
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Thomas D. Swinburne/ Arakawa, Kazuto/ Mori, Hirotaro/ Yasuda, Hidehiro/ Isshiki, Minoru/ Mimura, Kouji/ Uchikoshi, Masahito/ Sergei L. Dudarev/
Journal Title Scientific Reports
Volume 6
Published Date 2016-08-23
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hisamatsu, Takashi/ Miura, Katsuyuki/ Arima, Hisatomi/ Kadota, Aya/ Kadowaki, Sayaka/ Torii, Sayuki/ Suzuki, Sentaro/ Miyagawa, Naoko/ Sato, Atsushi/ Yamazoe, Masahiro/ Fujiyoshi, Akira/ Ohkubo, Takayoshi/ Yamamoto, Takashi/ Murata, Kiyoshi/ Robert D. Abbott/ Sekikawa, Akira/ Horie, Minoru/ Ueshima, Hirotsugu/ the Shiga Epidemiological Study of Subclinical Atherosclerosis (SESSA) Research Group/
Journal Title Journal of the American Heart Association
Volume 5
Issue 9
Published Date 2016-08-29
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nakagawa, Fumio/ Nagai, Hidemasa/ Miyazaki, Takeshi/ Tsuji, Masahiro/ Eda, Hirotake/ Kambara, Mizuki/ Yoshikane, Tsutomu/ Hagiwara, Shinya/ Nakau, Hiroya/ Akiyama, Yasuhiko/
Journal Title Neurosonology
Volume 29
Issue 2
Published Date 2016-08-31
NII Type Journal Article
Author Morioka, Hisayoshi/ Itani, Osamu/ Osaki, Yoneatsu/ Higuchi, Susumu/ Jike, Maki/ Kaneita, Yoshitaka/ Kanda, Hideyuki/ Nakagome, Sachi/ Ohida, Takashi/
Journal Title Cyberpsychology, behavior, and social networking
Volume 19
Issue 9
Published Date 2016-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hirohashi, Noritaka/ Iida, Tomohiro/ Sato, Noriyosi/ Sauer H. H. Warwick/ Iwata, Yoko/
Journal Title Reviews in fish biology and fisheries
Volume 26
Issue 3
Published Date 2016-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute Translated paper: SPTJ Best Paper Award 2015
Author Tanaka, Hidekazu/ Hatanaka, Nagisa/ Muguruma, Miya/ Nishitani, Ayaka/ Ishikawa/ Nakayama, Takenori/
Journal Title Advanced powder technology
Volume 27
Issue 5
Published Date 2016-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author TAKENAKA, Yuuki/
Journal Title Journal of English language and culture studies
Volume 28
Published Date 2016-09
NII Type Journal Article
Format PDF