Author Hayashi, Shohei/ Itoh, Kazuhito/ Suyama, Kousuke/
Journal Title Microbial Ecology
Volume 70
Issue 3
Published Date 2015-04-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute_del Technical Note/
Author Soeta, Yoshiharu/ Shimokura, Ryota/ Kim, Yong Hee/ Ohsawa, Tomohiro/ Ito, Ken/
Journal Title Applied acoustics
Volume 91
Published Date 2015-04-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sheikh, Abdullah Mohammed/ Michikawa, Makoto/ Kim, Seung U/ Nagai, Atsushi/
Journal Title Neuroscience
Volume 292
Published Date 2015-04-30
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sugie, Jitsuro/ Kira, Kazuya/
Journal Title Journal of Mathematical Analysis and Applications
Volume 425
Issue 2
Published Date 2015-05
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshihara, Hiroshi/ Yoshinobu, Masahiro/
Journal Title Holzforschung
Volume 69
Issue 4
Published Date 2015-05
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tanaka, Ken-ichiro/ Yamaguchi, Toru/ Kanazawa, Ippei/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Biochemical and biophysical research communications
Volume 461
Issue 2
Published Date 2015-05
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshihara, Hiroshi/ Yoshinobu, Masahiro/
Journal Title 材料
Volume 64
Issue 5
Published Date 2015-05
NII Type Journal Article
Author Zhang, Min/ Harashima, Nanae/ Moritani, Tamami/ Huang, Weidong/ Harada, Mamoru/
Journal Title PLoS One
Volume 10
Issue 5
Published Date 2015-05-22
NII Type Journal Article
Author Kaino, Tomohiro/
Journal Title 生物工学会誌
Volume 93
Issue 5
Published Date 2015-05-25
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshihara, Hiroshi/
Journal Title Engineering fracture mechanics
Volume 141
Published Date 2015-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kikuchi, Yoshiyuki/
Journal Title 島根地理学会誌
Volume 49
Published Date 2015-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yang, Hufeng/ Wang, Fawu/ Miyajima, Masakatsu/
Journal Title Geoenvironmental Disasters
Volume 2
Issue 15
Published Date 2015-06-09
NII Type Journal Article
Author Nakajima, Naoto/ Tsutsumi, Takashi/ Sano, Hiroyoshi/ Hatsuda, Kosei/ Nishinari, Norihisa/ Nakano, Shigeo/
Journal Title 日本建築学会技術報告集
Volume 21
Issue 48
Published Date 2015-06-20
NII Type Journal Article
Author Takeda, Kenji/
Journal Title 中国研究集刊
Volume 60
Published Date 2015-06-30
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Suzuki, Satoshi/ Kuroiwa, Daishi/
Journal Title Journal of Global Optimization
Volume 62
Issue 3
Published Date 2015-07
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Wang, Fawu/ Wu, Ying-Hsin/ Yang, Hufeng/ Tanida, Yuta/ Kamei, Atsushi/
Journal Title Geoenvironmental Disasters
Volume 2
Issue 17
Published Date 2015-07-24
NII Type Journal Article
Author Yamasaki, Masayuki/ Paulin Beya wa Bitadi Mutombo/ Iwamoto, Mamiko/ Nogi, Akiko/ Hashimoto, Michio/ Nabika, Toru/ Shiwaku, Kuninori/
Journal Title Nutrition research and practice
Volume 9
Issue 4
Published Date 2015-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Takeno, Ayumu/ Kanazawa, Ippei/ Tanaka, Ken-ichiro/ Notsu, Masakazu/ Yokomoto, Maki/ Yamaguchi, Toru/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title Bone
Volume 77
Published Date 2015-08
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute 症例報告
Author Nishina, Masayoshi/
Journal Title 蘇生
Volume 34
Issue 2
Published Date 2015-08
NII Type Journal Article