Author Hasegawa, Hiroshi/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University
Volume 52
Issue 別冊
Published Date 2019-01-15
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author SATO, Tomoaki/
Journal Title Journal of the Center for Foreign Language Education, Shimane University
Volume 14
Published Date 2019-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author HASHIMURA, Koji / FUKUDA, Mari/ SUZUKI, Tetsu/ KIMURA, Aiko/ SATO, Rie/ ツムラ, ヒデキ/ KAKAZU, Naoki/ Kanda, Hideyuki/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 41
Published Date 2019-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Practical Article
Author NAKAMURA, Satoshi/
Journal Title Practical Research on School Education
Volume 2
Published Date 2019-03-29
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nakatani, Hisae/ Ueoka, Sumiko/ Suzuki, Makiko/ Abe, Tomiko/ Oguni, Toyoko/ Yoshioka, Michiko/ Kobayashi, Shotai/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 27
Published Date 2005-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Kumakura, Shiyunichi/ Ishikura, Hiroto/ Maniwa, Yasuhisa/ Munemasa, Shoso/ Tsumura, Hiroto/ Kobayashi, Shotai/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 20
Issue 1
Published Date 2002-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Wang, Dan-Qiao/ Kakizoe, Eiichi/ Shimoura, Keiko/ Kobayashi, Yuta/ Okunishi, Hideki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 17
Issue 2
Published Date 1999-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nakai, Seiichi/
Journal Title 島根大学外国語教育センタージャーナル
Volume 2
Published Date 2007-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Tanaka, Tsuneo/ Yano, Seiji/ Maruyama, Riruke/ Oda, teiji/ Sato, Yoshitoshi/ Nosaka, Seishi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nagami, Haruhiko/ Tanaka, Tsuneo/ Yano, Seiji/ Harada, Takayuki/ Maruyama, Riruke/ Oda, teiji/ Nosaka, Seishi/ Sato, Yoshitoshi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Nagami, Haruhiko/ Kagawa, Koji/ Tanaka, Tsuneo/ Oda, teiji/ Onuma, Hidetoshi/ Sato, Yoshitoshi/ Nosaka, Seishi/ Maruyama, Riruke/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 24
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Iidzuka, Yusuke/ Aranishi, Futoshi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 15
Published Date 2008-12
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Short communication
Author Uchida, Hiromi/ Tsunoto, Yuko/ Kobayashi, Yuta/ Tarui, Emiko/ Osada, Kyoko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 31
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Iwasaki, Takeshi/ Tanaka, Tomomi/ Iidzuka, Yusuke/ Hishida, Yasuhiro/ Sheng-Tai/ Aranishi, Futoshi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 16
Published Date 2009-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Namba, Takeshi/ Ishida, Akiko/ Yonehara, Kimi/ Tadenuma, Taku/ Maniwa, Sokichi/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 26
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Telloyan, John/ Iwata, Jun/ Iga, Misako/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 32
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Mu, Qingchun/ Udagawa, Jun/ Sun, Tao/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 27
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takeda, Kenji/
Journal Title 国語教育論叢
Volume 20
Published Date 2011-01-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute original article
Author Nio, Yoshinori/ Iguchi, Chikage/ Tsuboi, Kazuhiko/ Itakura, Masayuki/ Nishi, Takeshi/ Hashimoto, Koji/ Takamura, Michio/ Takeda, Hiroshi/ Omori, Hiroshi/ Koike, Makoto/ Sato, Yoshitoshi/ Endo, Shinichiro/ Ogo, Kazumasa/ Yamaguchi, Kazushige/ Tsuji, Munechika/ Toga, Tomoko/ Takeshita, Haruo/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 1
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute case report
Author Zhang, Shuai/ Kumahashi, Nobuyuki/ Sanada, Hideaki/ Takuwa, Hiroshi/ Inoe, Takahito/ Uchio, Yuji/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 28
Issue 2
Published Date 2012-02-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF