Author Chiyonishio, Yuji/ Adachi, Kazuya / Shimada, Eri / Shimizu, Masaki / Shimozaki, Miyuki/ Toyota, Kazuki/ Nakamura, Shinya/ Yamasaki, Yuji /
Journal Title Practical Research on School Education
Volume 1
Published Date 2018-03-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Uemori, Sakura/ Maruhashi, Shizuka/ Kumamaru, Shintaro/ Mishima, Shuji/ Osa, Kazuhiro/ Oshima, Satoru/
Journal Title Practical Research on School Education
Volume 1
Published Date 2018-03-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Miyazaki, Norimasa/
Journal Title Practical Research on School Education
Volume 1
Published Date 2018-03-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Ishihara, Tomoe/ Kaidzu, Sachiko/ KIMURA, Hideto/ KOYAMA, Yasuro/ MATSUOKA, Yotaro/ Ohira, Akihiro/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 34
Issue 3
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research report
Author Ozasa, Yoshiko/ Morioka, Saki/ Fukuoka, Rie/ KOZAKURA, Saya/ Iwasa, Honami/ Morishige, Yuka/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Nakada, Soichi/ Kumori, Kouji/ Ota, yoko/ Ishibashi, Syuichi/ Okano, Shinji/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Hosogai, Mizuho/ Fukuma, Miki/ Osada, Kyoko/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research report
Author Yata, Risako/ Hirai, Junko/ Nobata, Akiko/ Sato, Emi/ Notsu, Yoshitomo/ Endo, Shinichi/ Omura, Kenji/ Inoue, Mika/ Kageyama, Mihoko/ MAKABE, Fumiyoshi / HARA, Yuki / Tobita, Hiroshi/ Fukuda, Seiji/ Itakura, Masayuki/ Yano, Shozo/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Imamachi, Noritaka/ Doi, Katsushi/ Watanabe, Yasue/ Saito, Yoji/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 34
Issue 3
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research report
Author Izumi, Eriko/ Hongo, Miho/ Kajitani, Hiromi/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Imaoka, Keiko/ Uchida, Hiromi/ Tsunoto, Yuko/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research report
Author Fukuoka, Rie/ IWASA, Honami/ Ozasa, Yoshiko/ KOZAKURA, Saya/ MORISHIGE, Yuka/ Morioka, Saki/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research report
Author Ikeuchi, Sachiko/ Fukuma, Miki/ Osada, Kyoko/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Uno, Fukumi/ Uchida, Hiromi/ Tsunoto, Yuko/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author Qing, YAN/ Ogawa, Noriko/ Matsumoto, Akihiro/ Yuqi, DANG/ Otani, Hiroki/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 34
Issue 3
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research report
Author Kijima, Tsunetaka/ Hidaka, Misae/ TAKAHASHI, Satoshi / FUJIHARA, Kazushige/ FUJIHARA, Yuko / Hara, Sachiko/ Ishibashi, Yutaka/ Taniguchi, Eisaku/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ebuchi, Takehiko/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Law and Literature and the Graduate School of Law, Shimane University
Volume 62
Issue 1
Published Date 2018-05
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nagamatsu, Masanori/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Law and Literature and the Graduate School of Law, Shimane University
Volume 62
Issue 1
Published Date 2018-05
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author KUROSAWA, Shuichiro/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Law and Literature and the Graduate School of Law, Shimane University
Volume 62
Issue 1
Published Date 2018-05
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Oba, Saori/
Journal Title Memoirs of the Faculty of Law and Literature and the Graduate School of Law, Shimane University
Volume 62
Issue 2
Published Date 2018-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF