Author Ase, Tomonobu/ Watabe, Tomoichi/ Sato, Toshio/
Journal Title Separation Science and Technology
Volume 52
Issue 2
Published Date 2017-01-22
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kuwabara, Tomoyuki/ Yamamoto, Shohei/ Yoshida, Shunsuke/ Nishi, Masatoshi/ Tatewaki, Kazumi/ Sato, Toshio/
Journal Title Material cycles and waste management research
Volume 28
Published Date 2017
NII Type Journal Article
Author Kuwabara, Tomoyuki/ Matsumura, Ayu/ Maeno, Masakazu/ Sato, Toshio/
Journal Title Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan
Volume 23
Issue 380
Published Date 2016-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kuwabara, Tomoyuki/ Fukui, Atsushi/ Maeno, Masakazu/ Sato, Toshio/
Journal Title Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan
Volume 22
Issue 378
Published Date 2015-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kiyokawa, Tomoyuki/ Hori, Reiko/ Sato, Toshio/
Journal Title 水産技術
Volume 6
Issue 2
Published Date 2014-05-30
NII Type Journal Article
Attribute Original Paper
Author Oshima, Hisamitsu/ Tansho, Terutaka/ Kadowaki, Mitose/ Sato, Toshio/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 67
Issue 6
Published Date 2013-12-01
NII Type Journal Article
Attribute Note
Author Ono, Tomoko/ Yamashita, Koji/ Murayama, Tomomi/ Sato, Toshio/
Journal Title Biocontrol science
Volume 17
Issue 3
Published Date 2012-09-10
NII Type Journal Article
Author Takahashi, Erina/ Yone, Yasumichi/ Mori, Yasushi/ Somura, Hiroaki/ Ide, Jun'ichiro/ Sato, Toshio/ Takeuchi, Michiyuki/
Journal Title 森林応用研究
Volume 21
Issue 2
Published Date 2012-08-01
NII Type Journal Article
Attribute Note
Author Harada, Norimitsu/ Otomo, Teruo/ Watabe, Tomoichi/ Ase, Tomonobu/ Takemura, Takuto/ Sato, Toshio/
Journal Title Biocontrol science
Volume 16
Issue 3
Published Date 2011-09-10
NII Type Journal Article
Author Sato, Toshio/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 34
Issue 3
Published Date 2011-03-10
NII Type Journal Article
Format PDF
Attribute 報文
Author Murakami, Takayuki/ Arakawa, Kosuke/ Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 62
Issue 3
Published Date 2008-06-01
NII Type Journal Article
Attribute 報文
Author Murakami, Takayuki/ Kawamoto, Tomoyuki/ Kadowaki, Mitose/ Sato, Toshio/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 62
Issue 1
Published Date 2008-02-01
NII Type Journal Article
Attribute 報文
Author Sato, Shushi/ Kuwabara, Tomoyuki/ Hyodo, Masahiro/ Ban, Michikazu/ Nonaka, Tsuguhiro/ Sato, Toshio/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 61
Issue 6
Published Date 2007-12-01
NII Type Journal Article
Attribute Technical Report
Author Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/ Mori, Shinichiro/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 11
Published Date 2007-11-10
NII Type Journal Article
Attribute Note
Author Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/ Ookubo, Akira/ Mori, Shinichiro/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 8
Published Date 2007-08-10
NII Type Journal Article
Author Abe, Kouhei/ Hyodo, Masahiro/ Sato, Toshio/ Nonaka, Tsuguhiro/
Journal Title 農業土木学会論文集
Volume 249
Published Date 2007-06
NII Type Journal Article
Author Oshima, Hisamitsu/ Kitamura, Toshihiro/ Sato, Toshio/ Ishitobi, Yuji/ Nagano, Kazuhide/
Journal Title 廃棄物学会論文誌
Volume 18
Issue 3
Published Date 2007-05-31
NII Type Journal Article
Author Kitamura, Toshihiro/ Oshima, Hisamitsu/ Sato, Toshio/ Ishitobi, Yuji/
Journal Title 廃棄物学会論文誌
Volume 18
Issue 3
Published Date 2007-05-31
NII Type Journal Article
Author Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 4
Published Date 2007-04-10
NII Type Journal Article
Author Kuwabara, Tomoyuki/ Arakawa, Kosuke/ Sato, Toshio/ Onodera, Yoshio/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 3
Published Date 2007-03-10
NII Type Journal Article