Attribute Investigation Report
Author Lin, Su Juan/ Ohtsu, Kohzoh/ Inoue, Masahito/
Journal Title 分類
Volume 16
Issue 2
Published Date 2016-08
NII Type Journal Article
Author Mougi, Akihiko/ 近藤 倫生/
Journal Title Scientific Reports
Volume 6
Published Date 2016-04-13
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kodama, Yuki/ Fujishima, Masahiro/
Journal Title Biology open
Volume 5
Issue 1
Published Date 2016-01-15
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Akiyoshi, Hideo/ Inoue-Matsuo, Asuka/ Onodera, Itaru/
Journal Title Journal of Phylogenetics & Evolutionary Biology
Volume 4
Issue 1
Published Date 2015-12-11
NII Type Journal Article
Author Harata, Ayano/ Matsuzaki, Takashi/ Ozaki, Koichi/ Ihara, Setsunosuke/
Journal Title CellBio
Volume 2
Issue 2
Published Date 2013-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Arai, Mary/ Matsuzaki, Takashi/ Ihara, Setsunosuke/
Journal Title CellBio
Volume 2
Issue 4
Published Date 2013
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Arai, Mary/ Matsuzaki, Takashi/ Ihara, Setsunosuke/
Journal Title CellBio
Volume 2
Issue 4
Published Date 2013
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Akihiro, Takashi / Koike, Satoshi/ Tani, Ryoji/ Tominaga, Takehiro/ Watanabe, Shin/ Iijima, Yoko/ Aoki, Koh/ Shibata, Daisuke/ Ashihara, Hiroshi/ Matsukura, Chiaki/ Akama, Kazuhito/ Fujimura, Tatsuhito/ Ezura, Hiroshi/
Journal Title Plant and Cell Physiology
Volume 49
Issue 9
Published Date 2008-08-18
NII Type Journal Article