Author Mst Momtaz, Sultana/ Amit Kumar, Dutta/ Tanaka, Yuji/ Mostafa, Aboulela/ NISHIMURA, Kohji/ Sugiura, Sayaka/ Niwa, Tomoko/ Maeo, Kenichiro/ Goto-Yamada, Shino/ Kimura, Tetsuya/ Ishiguro, Sumie/ Mano, Shoji/ Nakagawa, Tsuyoshi/
Journal Title Journal of biotechnology
Volume 297
Published Date 2019-05-19
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tongu, Miki/ Harashima, Nanae/ Tamada, Koji/ Chen, Lieping/ Harada, Mamoru/
Journal Title Cancer science
Volume 106
Issue 1
Published Date 2015-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sekihara, Kazumasa/ Harashima, Nanae/ Tongu, Miki/ Tamaki, Yukihisa/ Uchida, Nobue/ Inomata, Taisuke/ Harada, Mamoru/
Journal Title PLoS One
Volume 8
Issue 11
Published Date 2013-11-14
NII Type Journal Article
Author Tongu, Miki/ Harashima, Nanae/ Monma, Hiroyuki/ Inao, Touko/ Yamada, Takaya/ Kawauchi, Hideyuki/ Harada, Mamoru/
Journal Title Cancer Immunology and Immunotherapy
Volume 62
Issue 2
Published Date 2013-02
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hiromitsu, Ichiro/ Ikeue, Takahisa/ Karino, Kazuhiro/ Ohno, Takatsugu/ Tanaka, Senku/ Shiratori, Hideo/ Morito, Shigekazu/ Fujita, Yasuhisa/ Handa, Makoto/
Journal Title Chemical Physics Letters
Volume 474
Published Date 2009-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshida, Yuki/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/ Fujita, Yasuhisa/ Yoshino, Katsumi/
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 47
Issue 2R
Published Date 2008-02-25
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kamada Nobuhiko/ Maeda Kenichi/ Inoue Nagamu/ Hisamatsu Tadakazu/ Okamoto Susumu/ Hong Kyong Su/ Yamada, Takaya/ Watanabe Noriaki/ Tsuchimoto Kanji/ Ogata Haruhiko/ Hibi Toshifumi/
Journal Title INFECTION AND IMMUNITY
Volume 76
Issue 1
Published Date 2008-01
NII Type Journal Article
Author Yoshida, Yuki/ Nakamura, Makoto/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/ Fujita, Yasuhisa/ Yoshino, Katsumi/
Journal Title Synthetic Metals
Volume 156
Published Date 2006-11
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nonomura, Makoto/ Hiromitsu, Ichiro/ Tanaka, Senku/
Journal Title Applied Physics Letters
Volume 88
Issue 4
Published Date 2006
NII Type Journal Article
Format PDF