Attribute PAPER
Author Shinozaki, Masahiro/ MOTOYAMA, Gaku/ NISHIGORI, Shijo/ Yamaguchi, Akira/ Yamane, Yu/ MUTO, Tetsuya/ FUJIWARA, Kenji/ Manago, Masahiro/ MIYOSHI, Kiyotaka/ Sumiyama, Akihiko/
Journal Title Journal of Physics: Conference Series
Volume 2164
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Attribute JOURNAL ARTICLE
Author Kawai, Misato/ Tabata, Ryo/ Ohashi, Miwa/ Honda, Haruno/ Kamiya, Takehiro/ Kojima, Mikiko/ Takebayashi, Yumiko/ Oishi, Shunsuke/ Okamoto, Satoru/ HACHIYA, Takushi/ Sakakibara, Hitoshi/
Journal Title Plant Physiology
Volume 188
Issue 4
Published Date 2022-02-04
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Attribute Article
Author HACHIYA, Takushi/ Inaba, Jun/ Wakazaki, Mayumi/ Sato, Mayuko/ Toyooka, Kiminori/ Miyagi, Atsuko/ Kawai-Yamada, Maki/ Sugiura, Daisuke/ Nakagawa, Tsuyoshi/ Kiba, Takatoshi/ Gojon, Alain/ Sakakibara, Hitoshi/
Journal Title Nature Communications
Volume 12
Published Date 2021-08-16
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Attribute ORIGINAL RESEARCH article
Author Shibasaki, Kyohei/ Takebayashi, Arika/ Makita, Nobue/ Kojima, Mikiko/ Takebayashi, Yumiko/ Kawai, Misato/ HACHIYA, Takushi/ Sakakibara, Hitoshi/
Journal Title Frontiers in Plant Science
Volume 12
Published Date 2021-04-30
NII Type Journal Article
rights(link) Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Author Mst Momtaz, Sultana/ Amit Kumar, Dutta/ Tanaka, Yuji/ Mostafa, Aboulela/ NISHIMURA, Kohji/ Sugiura, Sayaka/ Niwa, Tomoko/ Maeo, Kenichiro/ Goto-Yamada, Shino/ Kimura, Tetsuya/ Ishiguro, Sumie/ Mano, Shoji/ Nakagawa, Tsuyoshi/
Journal Title Journal of biotechnology
Volume 297
Published Date 2019-05-19
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Tongu, Miki/ Harashima, Nanae/ Tamada, Koji/ Chen, Lieping/ Harada, Mamoru/
Journal Title Cancer science
Volume 106
Issue 1
Published Date 2015-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sekihara, Kazumasa/ Harashima, Nanae/ Tongu, Miki/ Tamaki, Yukihisa/ Uchida, Nobue/ Inomata, Taisuke/ Harada, Mamoru/
Journal Title PLoS One
Volume 8
Issue 11
Published Date 2013-11-14
NII Type Journal Article
Author Tongu, Miki/ Harashima, Nanae/ Monma, Hiroyuki/ Inao, Touko/ Yamada, Takaya/ Kawauchi, Hideyuki/ Harada, Mamoru/
Journal Title Cancer Immunology and Immunotherapy
Volume 62
Issue 2
Published Date 2013-02
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Hiromitsu, Ichiro/ Ikeue, Takahisa/ Karino, Kazuhiro/ Ohno, Takatsugu/ Tanaka, Senku/ Shiratori, Hideo/ Morito, Shigekazu/ Fujita, Yasuhisa/ Handa, Makoto/
Journal Title Chemical Physics Letters
Volume 474
Published Date 2009-06
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Yoshida, Yuki/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/ Fujita, Yasuhisa/ Yoshino, Katsumi/
Journal Title Japanese Journal of Applied Physics
Volume 47
Issue 2R
Published Date 2008-02-25
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kamada Nobuhiko/ Maeda Kenichi/ Inoue Nagamu/ Hisamatsu Tadakazu/ Okamoto Susumu/ Hong Kyong Su/ Yamada, Takaya/ Watanabe Noriaki/ Tsuchimoto Kanji/ Ogata Haruhiko/ Hibi Toshifumi/
Journal Title INFECTION AND IMMUNITY
Volume 76
Issue 1
Published Date 2008-01
NII Type Journal Article
Author Yoshida, Yuki/ Nakamura, Makoto/ Tanaka, Senku/ Hiromitsu, Ichiro/ Fujita, Yasuhisa/ Yoshino, Katsumi/
Journal Title Synthetic Metals
Volume 156
Published Date 2006-11
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Nonomura, Makoto/ Hiromitsu, Ichiro/ Tanaka, Senku/
Journal Title Applied Physics Letters
Volume 88
Issue 4
Published Date 2006
NII Type Journal Article
Format PDF