Attribute Research report
Author Izumi, Eriko/ Hongo, Miho/ Kajitani, Hiromi/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research report
Author Yata, Risako/ Hirai, Junko/ Nobata, Akiko/ Sato, Emi/ Notsu, Yoshitomo/ Endo, Shinichi/ Omura, Kenji/ Inoue, Mika/ Kageyama, Mihoko/ MAKABE, Fumiyoshi / HARA, Yuki / Tobita, Hiroshi/ Fukuda, Seiji/ Itakura, Masayuki/ Yano, Shozo/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 40
Published Date 2018-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Practical report
Author Miyamoto, Fuyumi/ Tamada, Akiko/ Sato, Mikiko/ Araki, Momoko/ Yoshino, Takumi/ Fukunaga, Mayumi/ Moriyama, Mika/ Imaoka, Emi/ Aika, Satoko/ Miyoshi, Yumiko/ Omori, Masumi/ Iwatani, Toyoko/ Tanaka, Mami/ Seno, Naomi/ Kageyama, Mihoko/ Takemoto, Kazuyo/ Inoue, Kazuko/ Hibara, Chie/ Hata, Mieko/ Yata, Akiko/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 39
Published Date 2017-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Practical report
Author Yata, Akiko/ Hata, Mieko/ Omori, Masumi/ Fukunaga, Mayumi/ Aika, Satoko/ Imaoka, Emi/ Moriyama, Mika/ Araki, Momoko/ Yoshino, Takumi/ Iwatani, Toyoko/ Tamada, Akiko/ Tanaka, Mami/ Inoue, Kazuko/ Miyoshi, Yumiko/ Sato, Mikiko/ Seno, Naomi/ Miyamoto, Fuyumi/ Kageyama, Mihoko/ Takemoto, Kazuyo/ Hibara, Chie/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 39
Published Date 2017-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Practical report
Author Sawada, Noriko/ Morikawa, Kishiko/ Hibara, Chie/ Ozasa, Yoshiko/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 39
Published Date 2017-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research report
Author Motosue, Naomi/ Yata, Akiko/ Moriyama, Mika/ Omori, Masumi/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 39
Published Date 2017-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Fujii, Yusuke/ Hirahara, Noriyuki/ Taniura, Takahito/ Ishitobi, Kazunari/ Hirayama, Takanori/ Hyakudomi, Riyoji/ Yamamoto, Tetsu/ Kidani, Akihiko/ Takai, Kiyoe/ Nishi, Takeshi/ Hayashi, Hikota/ Kawabata, Yasunari/ Ishikawa, Noriyoshi/ Okano, Shinji/
Journal Title Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine
Volume 39
Published Date 2017-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Imaoka, Emi/ Nakatani, Toshihiko/ Hashimoto, Tatsuya/ Suto, Ichiro/ Shizunami, Hisae/ Ito, Yasuko/ Nakamura, Morihiko/ Saito, Yoji/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 38
Published Date 2016-03-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Kochi, KYosuke/ Yata, Akiko/ Sato, Mikiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 37
Published Date 2015-03-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Eto, Tsuyoshi/ Omori, Masumi/ [Sanpei, Mari]/ Sato, Mikiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 36
Published Date 2013-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Fukuma, Miki/ Sakane, Keiko/ Tsunoto, Yuko/ Takeda, Yuko/ [Moriyama, Mika]/ Kobayashi, Yuta/ Uchida, Hiromi/ Mihara, Mizue/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 35
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Fukuma, Miki/ Mihara, Mizue/ Okada, Sanae/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Takemoto, Kazuyo/ Yata, Akiko/ Kimura, Shinji/ Mihara, Noriko/ Nishimura, Yuko/ Hayashi, Natsumi/ Kotaki, Hitomi/ Moriyama, Mirai/ Kato, Hitomi/ Yoshida, Toyoko/ Fujie, Akiko/ Kajitani, Hiromi/ Koike, Setsuko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Yata, Akiko/ Takahashi, Mayumi/ Takemoto, Kazuyo/ Kato, Hitomi/ Moriyama, Mirai/ Nagase, Akiko/ Nishimura, Yuko/ Hayashi, Natsumi/ Itagaki, Misa/ Kanda, Mariko/ Matsubara, Sadako/ Koike, Setsuko/ Fujie, Akiko/ Kajitani, Hiromi/ Yoshida, Toyoko/ Yamada, Kazuko/ Kumori, Kouji/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 32
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Masuhara, Kiyoko/ Uchida, Hiromi/ Tarui, Emiko/ Tsunoto, Yuko/ Osada, Kyoko/ Nagasawa, Yoshiko/ Fukuma, Miki/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case report
Author Matsuzaka, Yuki/ Mizumoto, Kazuo/ Tsujino, Yoshio/ Imaoka, Kaoru/ Takahashi, Hitoshi/ Furumura, Minao/ Morita, Eishin/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Uchida, Nobue/ Moriyama, Masahiro/ Kawaguchi, Atsuya/ Notani, Masafumi/ Yokokawa, Masaki/ Ikeda, Shin/ Kitagaki, Hajime/ Shigeno, Kazushi/ Sumura, Masahiro/ Igawa, Mikio/ Miyahara, Yoshinori/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 30
Published Date 2007-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Namba, Takeshi/ Ito, Ikuko/ Tadenuma, Taku/ Sakai, Yasuo/ Maniwa, Sokichi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 29
Published Date 2006-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Suzuki, Makiko/ Obata, Nami/ Oosaka, Fumiko/ Ochiai, Toshimi/ Ueoka, Sumiko/ Nishiki, Masateru/ Sugimoto, Toshitsugu/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 29
Published Date 2006-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tsunoto, Yuko/ Xu, Xiu Ying/ Sahara, Yoshiko/ Fukuma, Miki/ Uchida, Hiromi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 28
Published Date 2005-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF