Author Nagami, Haruhiko/ Tamura, Katsuhiro/ Nakase, Akira/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 13
Published Date 1992
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nagami, Haruhiko/ Tamura, Katsuhiro/ Nakase, Akira/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 13
Published Date 1992
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Naito, Atsushi/ Tamura, Katsuhiro/ Nakase, Akira/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 13
Published Date 1992
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Tamura, Katsuhiro/ Kin, Seikon/ Nagami, Haruhiko/ Nakase, Akira/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 12
Published Date 1990
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Morimoto, Taisuke/ Ida, Takeshi/ Nakagawa, Masahisa/ Hisano, Shoji/ Tarumi, Takao/ Nakase, Akira/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 5
Issue 1
Published Date 1981-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamada, Kinya/ Tatsuta, Norikazu/ Daito, Nobuyoshi/ Matsuda, Mitsuhiko/ Kisaki, Yoshihiko/ Hikasa, Yorinori/ Okamoto, Yoshifumi/ Nakase, Akira/
Journal Title Shimane journal of medical science
Volume 4
Issue 1
Published Date 1980-06-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF