Attribute Note
Author Ono, Tomoko/ Yamashita, Koji/ Murayama, Tomomi/ Sato, Toshio/
Journal Title Biocontrol science
Volume 17
Issue 3
Published Date 2012-09-10
NII Type Journal Article
Author Sato, Toshio/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 34
Issue 3
Published Date 2011-03-10
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 4
Published Date 2007-04-10
NII Type Journal Article
Attribute Note
Author Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/ Ookubo, Akira/ Mori, Shinichiro/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 8
Published Date 2007-08-10
NII Type Journal Article
Attribute Technical Report
Author Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/ Mori, Shinichiro/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 11
Published Date 2007-11-10
NII Type Journal Article
Author Murakami, Takayuki/ Oshima, Hisamitsu/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Kawamoto, Ariumi/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 28
Issue 4
Published Date 2005-04-10
NII Type Journal Article
Author Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Toshio/ Nonaka, Tsuguhiro/ Yamamoto, Hiroki/ Aizaki, Morihiro/ Fukuda, Yasutomo/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 27
Issue 2
Published Date 2004-02-10
NII Type Journal Article
Author Kuwabara, Tomoyuki/ Matsumura, Ayu/ Maeno, Masakazu/ Sato, Toshio/
Journal Title Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan
Volume 23
Issue 380
Published Date 2016-01
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Kuwabara, Tomoyuki/ Fukui, Atsushi/ Maeno, Masakazu/ Sato, Toshio/
Journal Title Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan
Volume 22
Issue 378
Published Date 2015-09
NII Type Journal Article
Format PDF
Author Sato, Toshio/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Author Sato, Toshio/
Journal Title 島根大学生物資源科学部ミッション研究課題成果報告書
Volume 2014
Published Date 2015-03
NII Type Research Paper
Format PDF
Attribute Original Paper
Author Oshima, Hisamitsu/ Tansho, Terutaka/ Kadowaki, Mitose/ Sato, Toshio/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 67
Issue 6
Published Date 2013-12-01
NII Type Journal Article
Author Kiyokawa, Tomoyuki/ Hori, Reiko/ Sato, Toshio/
Journal Title 水産技術
Volume 6
Issue 2
Published Date 2014-05-30
NII Type Journal Article
Author Kuwabara, Tomoyuki/ Arakawa, Kosuke/ Sato, Toshio/ Onodera, Yoshio/
Journal Title 水環境学会誌
Volume 30
Issue 3
Published Date 2007-03-10
NII Type Journal Article
Author Sato, Toshio/ Kuwabara, Tomoyuki/ Sato, Shushi/
Journal Title 日本海水学会誌
Volume 61
Issue 1
Published Date 2007-02-01
NII Type Journal Article
Author Yamagishi, Kazuto/ Suyama, Kosuke/ Kobayashi, Nobuo/ Mochida, Masayoshi/ Takeda, Hisao/ Tsuchikura, Mayumi/ Terada, Kazuo/ Yata, Keiji/ Akama, Kazuhito/ Akiyoshi, Hideo/ Lin, Su-Juan/ Aizaki, Morihiro/ Itoh, Kazuhito/ Miyanaga, Ryoichi/ Ueno, Makoto/ Sato, Toshio/ Kawaguchi, Hideyuki/ Jisaka, Mitsuo/ Adachi, Fumihiko/ Ichinohe, Toshiyoshi/ Aoki, Noriaki/ Kadowaki, Masayuki/ Ito, Katsuhisa/ Kita, Ichiro/ Dohi, Makoto/ Aoyagi, Satoka/ Somura, Hiroaki/ Nonaka, Tsuguhiro/ Mori, Yasushi/ Kihara, Yasutaka/ Nishino, Yoshihiko/ Hashimoto, Tetsu/ Matsumoto, Singo/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 12
Published Date 2007-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sato, Toshio/ Akiba, Michihiro/
Journal Title 島根大学生物資源科学部研究報告
Volume 1
Published Date 1996-12-20
NII Type Departmental Bulletin Paper