Author Tsunoto, Yuko/ Osada, Kyoko/ Tarui, Emiko/ Onoda, Mai/ Uchida, Hiromi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 31
Published Date 2008-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute review
Author Osada, Kyoko/ Uchida, Hiromi/ Tarui, Emiko/ Tsunoto, Yuko/ Fukuma, Miki/ Miyamoto, Mayumi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 32
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yata, Akiko/ Takahashi, Mayumi/ Takemoto, Kazuyo/ Kato, Hitomi/ Moriyama, Mirai/ Nagase, Akiko/ Nishimura, Yuko/ Hayashi, Natsumi/ Itagaki, Misa/ Kanda, Mariko/ Matsubara, Sadako/ Koike, Setsuko/ Fujie, Akiko/ Kajitani, Hiromi/ Yoshida, Toyoko/ Yamada, Kazuko/ Kumori, Kouji/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 32
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute review
Author Miyamoto, Mayumi/ Uchida, Hiromi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 32
Published Date 2009-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author [Nishikori, Kanako]/ Nakatani, Hisae/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hirono, Sachiko/ Nakatani, Hisae/ [Nariai, Keiko]/ Teshigawara, Kaoru/ Sumita, Yoshiko/ [Sakuno, Yoshie]/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Miyamoto, Mayumi/ Osada, Kyoko/ Uchida, Hiromi/ Tsunoto, Yuko/ Fukuma, Miki/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author [Ago, Mayuko]/ Omori, Masumi/ Ueoka, Sumiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Adachi, Kiyoichi/ Furuta, Kenji/ Aimi, Masahito/ Fukazawa, Kosuke/ Shimura, Shino/ Ohara, Shiyunji/ Morita, Terumi/ Moriyama, Mika/ Sumikawa, Masuko/ Sampei, Mari/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ono, Mitsumi/ Hara, Sachiko/ Okinaka, Yumi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Eto, Tsuyoshi/ Osada, Kyoko/ Omori, Masumi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Fukuma, Miki/ Hirono, Sachiko/ Osada, Kyoko/ Moriyama, Mika/ Omori, Masumi/ Kimura, Shinji/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Fukuma, Miki/ Mihara, Mizue/ Okada, Sanae/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ono, Mitsumi/ Hara, Sachiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Omori, Masumi/ Yata, Akiko/ Sampei, Mari/ Adachi, Kiyoichi/ Hira, Shizuyo/ Matsuura, Shiho/ Eto, Tsuyoshi/ Sumikawa, Masuko/ Moriyama, Mika/ Yamaguchi, Michiko/ Kimura, Shinji/ Sato, Mikiko/ Masuhara, Kiyoko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takemoto, Kazuyo/ Yata, Akiko/ Kimura, Shinji/ Mihara, Noriko/ Nishimura, Yuko/ Hayashi, Natsumi/ Kotaki, Hitomi/ Moriyama, Mirai/ Kato, Hitomi/ Yoshida, Toyoko/ Fujie, Akiko/ Kajitani, Hiromi/ Koike, Setsuko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 34
Published Date 2011-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute short communication
Author Fukuma, Miki/ Sakane, Keiko/ Tsunoto, Yuko/ Takeda, Yuko/ [Moriyama, Mika]/ Kobayashi, Yuta/ Uchida, Hiromi/ Mihara, Mizue/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 35
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takeda, Yuko/ Hara, Sachiko/ Ono, Mitsumi/ Kobayashi, Yuta/ Nakamura, Morihiko/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 35
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Nishichi, Reiko/ Miyabayashi, Ikuko/ Washio, Masakazu/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 35
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Omori, Masumi/ Osada, Kyoko/ Fukuma, Miki/ Hirono, Sachiko/ [Moriyama, Mika]/ Eto, Tsuyoshi/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 35
Published Date 2012-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF